Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ett litet tapp i mätning om företagsklimat

Svenskt Näringsliv genomför varje år en undersökning som visar vart det är mest gynnsamt att starta och driva företag i Sverige. Den första delen av undersökningen presenterades under tisdagen där Osby kommun hamnar på betyget 3.66 i en skala mellan 1-6, ett något lägre omdöme än förra året där vi landade på 3.67.

Det slutgiltiga resultatet av undersökningen och årets rankning presenteras i september, men redan nu har första delen av mätningen släpps som baseras på företagarnas åsikt om specifika frågor i enkäten. Svarsfrekvensen på enkäten bland företagarna i Osby kommun ligger på 56%.

– Undersökningen är väldigt viktig för den ger oss information om näringslivets åsikter och upplevelser av kommunen. Jag är nöjd att vi håller en jämn nivå, vi har tagit stora steg de senaste åren. 2018 låg vi på 2.67 så det har skett en klar förbättring men vi vill såklart alltid bli bättre, säger Jimmy Ekborg som är näringslivsutvecklare i kommunen.

Över rikssnittet men fortfarande en lång väg kvar

Det sammanfattade omdömet för företagsklimatet i Sverige ligger på 3.46, Osby kommun hamnar en bit över det men har fortfarande flera förbättringsområden. Enkäten visar bland annat att nästan hälften av företagarna vill se en bättre förståelse hos kommunens beslutsfattare för företagandet och att dialogen mellan kommunen och företagen måste förbättras.

- Enkäten hjälper oss att veta vilka områden vi bör prioritera framöver för att förbättra vår service. Vi tar till oss alla synpunkter som kommer och hoppas kunna stärka vårt samarbete ytterligare med företagarna framöver genom olika åtgärder, säger Jimmy.

Alla frågor och svar i enkäten går att läsa på Svenskt Näringslivs hemsida.

Enkätsvar för Osby kommun - Företagsklimat