Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Föreläsning om språkets betydelse i skolans värld

Den 1 juni var nätverksträffen för språk-, läs- och skrivutvecklare från Skåne, nationellt centrum för svenska (NCS), förlagd i Osby. Under träffen fick deltagarna en föreläsning av Barbro Bruce om språklig sårbarhet. Med i nätverket från Osby kommun är Anna-Karin Stenshammar och Monica Geraldsson som var nöjda efter en givande dag. Deltagarna fick en inblick i språkets betydelse, dess svårigheter och möjligheter för att underlätta i undervisningen.

Barbro Bruce som är legitimerad logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik gav en mycket uppskattad föreläsning för nätverket. Deltagarna fick många nya tankar och idéer som de tar med sig framöver i undervisningen.

Möjligheterna för språket är många, men med det tillkommer även svårigheter. En ökad förståelse för språkets betydelse gör att man kan förenkla undervisningen i klassrummet med ett tydligt verbalt språk och även genom att använda sig av kroppsspråk.

- Enligt Barbro Bruce är det viktigt att “Fokusera på det som finns, fungerar och hjälper! Inte bara på det som fattas, brister och stjälper!”. Vi tar med oss det tillsammans med en mängd nya tankar i såväl undervisningen i svenska, svenska som andraspråk och alla andra ämnen. Det är viktigt att inte glömma de andra ämnena eftersom språket genomsyrar alla ämnen i skolan, säger Monica och Anna-Karin.

Annika och Barbro står framför en tv-skärm

Annika Ingelström Nilsson, samordnare för nätverket och Barbro Bruce, föreläsare vid nätverksträffen i Osby.