Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nytt samverkansavtal för överförmyndarverksamheten

Nu är det klart att Osby kommun ska ingå i samverkan med Kristianstads kommun för handläggning av överförmyndarfrågor, tillsammans med Hörby och Östra Göinges kommuner.

Vi i Osby kommun vill arbeta för hög effektivitet och rättssäkerhet och samtidigt minska den sårbarhet som ibland uppstår med mindre verksamheter och få medarbetare. Samverkan med andra kommuner är ett sätt att nå de målen.

Idag har vi ett samverkansavtal med Höörs kommun för handläggning av överförmyndarfrågor. Det avtalet har vi sagt upp och samarbetet upphör att gälla den 30 november 2023. Vi har sökt efter andra samverkanspartners och nu är det klart att Osby kommun kommer ingå i samverkan med Kristianstads kommun, tillsammans med Hörby och Östra Göinges kommuner.

Vår kommundirektör tog beslutet den 25 maj, med stöd av gällande delegationsordning, att ingå samverkan och Hörby kommuns kommunfullmäktige beslutade den 29 maj att utgöra en del i samverkan. Förslaget att samverka har godkänts i överförmyndarnämnden i Kristianstad kommun och beslutades i Kristianstad kommuns kommunfullmäktige den 14 juni.

Det känns bra att vi nu har samverkan klar. Nu kan vi fokusera på att ta fram riktlinjer för vad samarbetet innebär, vad våra målsättningar är och hur processen ska se ut. Detta ska vi också förankra noga så att vi kan få ett välfungerande och effektivt samarbete med våra överförmyndare, säger Petra Gummesson, kommundirektör i Osby kommun.

Två händer skakar hand