Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Möt vår nya ungdomssamordnare Therese

Redo att axla uppdraget som Osby kommuns ungdomssamordnare är Therese Steinert som senast kommer från Hässleholms kommun. Här kommer hon bland annat ansvara för att samordna insatser mellan skola, socialtjänst och fritidsgårdar för att skapa en bättre vardag för ungdomarna i kommunen.

Hon har bara hunnit arbeta i knappt två veckor men snabbt funnit sig i sin roll och ser fram emot sitt uppdrag.

- Det ska bli väldigt spännande men är såklart mycket att ta in i början. Steg ett för mig är att inventera vad vi har för behov i verksamheterna av stöd, samverkan och kunskap. Det som kommer ta längst tid men som är viktigast för mig är att bygga relationer, både med personal och med ungdomarna. Jag kommer vara ute på skolorna en del för att prata med personal, rektorer och elever, säger Therese.

 Samverkan är nyckeln

I kommunen finns det många som arbetar med ungdomar ute i skolorna, på fritidsgårdarna och inom socialtjänsten. Therese kommer att finnas som ett bollplank och hjälpa till att bygga broar mellan olika verksamheter.

- Vi har också en samverkansgrupp där jag kommer vara koordinator. Den heter SSPF och är en grupp med skolan, socialtjänsten, polisen och fritidsgårdarna. Förhoppningsvis ska vi där kunna få en bra lägesbild och kunna identifiera mönster så vi kan göra insatser i tid, berättar Therese.

 Förutom personal i kommunen betonar hon vikten av att alla som är runt omkring bidrar för att kunna göra skillnad, alla är viktiga.

- I våra uppdrag arbetar vi för att försöka fånga in de ungdomar som behöver stöd. Men vi jobbar inte dygnet runt. Föräldrar, närstående och alla runt omkring är minst lika viktiga. Vi vet och ser inte allt, därför är det viktigt att man är en aktiv åskådare och kontaktar oss vid minsta lilla oro. Till föräldrarna brukar jag vilja skicka med att man ska vara positivt nyfiken. Ställ många frågor, var nyfiken och prata till exempel om vad som är nytt på sociala medier då mycket av deras sociala liv finns där, säger Therese

Therese står framför Familjehusets ingång

Therese är ny ungdomssamordnare i Osby kommun.