Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Äventyrsgårdens förskola avvecklas – ett minskat barnantal är orsaken

Kommunstyrelsen beslutade under onsdagens sammanträde att Äventyrsgårdens förskola och Uteförskolan kommer stängas till hösten 2023. All verksamhet med personal och elever kommer flyttas till Rönnegårdens förskola.

I Osby kommun står vi inför ett minskat barnantal och minskad efterfrågan av barnomsorg, det föds inte lika många barn vilket innebär att kommunen kommer stå med tomma lokaler i förskolorna framöver. Barn- och utbildningsförvaltningen är därför i behov att anpassa förskolans organisation utifrån efterfrågan. I dagens Kommunstyrelse beslutades det att stänga Äventyrsgården och uteförskolan från hösten 2023. Beslutet innebär att resurserna kan läggas på personal och elever i Osby kommuns förskolor i stället för tomma lokaler.

- Detta beslut är tyvärr något vi måste ta utifrån rådande läge. Vi har full förståelse att det är jobbigt för barnen och föräldrarna, speciellt om man tidigare också behövt flytta. Vi hoppas och ser detta som en hållbar och långsiktig lösning som kommer bli bra för berörda barn efter en omställningsperiod, säger Daniel Landin (S) som tillfälligt är ordförande i Kommunstyrelsen.

I dagsläget finns det 62 lediga platser i kommunens förskolor. Barnen som idag går på Äventyrsgårdens förskola kommer i första hand erbjudas plats på Rönnegårdens förskola. I mån av plats kan även andra förskolor erbjudas i Osby tätort. Personalen på avdelningarna kommer följa med till Rönnegården. Information har gått ut till samtliga vårdnadshavare på förskolan i form av mejl och föräldramöte. Ytterligare ett föräldramöte kommer hållas i samband med inskolningen, denna gång den 14 augusti kl. 18.00 på Rönnegårdens förskola.

Äventyrsgårdens utemiljö har nyligen rustats upp. Därför undersöks nu också möjligheten att kunna flytta och återanvända delar av utemiljön till andra förskolor.

Har du några frågor kring flytten kan du kontakta Annika Martinsson som är rektor på Rönnegårdens förskola.

E-post: annika.martinsson@osby.se
Telefonnummer: 0709 31 82 15

Bild