Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ny skolorganisation i Osby kommun

Skolorganisationen inom grund- och gymnasieskolorna i Osby kommun kommer från och med höstterminen 2024 att genomgå en förändring, det beslutades vid dagens sammanträde i Kommunstyrelsen. De största förändringarna blir att vi samlar högstadiet i Osby på en skola och lågstadiet på Hasslarödsskolan flyttar till Klockarskogsskolan. Den nya organisationen ska vara mer hållbar och långsiktig för alla inblandade.

Så kommer den nya skolorganisationen se ut

 • Örkenedskolan F-9
 • Killebergsskolan F-6
 • Parkskolan F-6
 • Hasslarödsskolan 4-9
 • Klockarskogsskolan F-3
 • Anpassad grund- och gymnasieskola och Yrkesskolan
 • Ekbackeskolan

En av de större förändringarna är att Parkskolans årskurser 7-9 flyttar från Naturbruksskolans lokaler till Hasslarödsskolan. Det innebär att Osby får en samlad högstadieskola på Hasslarödsskolan.

Årskurs F-3 på Hasslarödsskolan kommer därför flytta till Klockarskogsskolan som har kapacitet för fler elever.

- Denna förändring kommer vara på plats till höstterminen 2024 vilket ger alla berörda tid att planera och organisera allt på bästa möjliga sätt. Nu har vi lite mer än ett år på oss att få alla bitar på plats, säger Annika Holmqvist Lundh som är områdeschef för grund- och gymnasieskola i Osby kommun.

Förändringar i skolan och bland rektorerna

Omorganisationen kommer ske både i skolorna och bland rektorerna. Bakgrunden till beslutet är att vi behöver anpassa skolorganisationen till ett minskande elevantal, samtidigt som det kommer skapa en bättre arbetsmiljö för rektorer, uppmuntra till kollegialt lärande och skapa samordningsvinster där vi kan nyttja resurserna vi har på ett bättre sätt.

- Det finns många faktorer som väger in i varför denna förändring görs. Dels är det för att våra rektorer ska få en hanterbar arbetsbelastning, den har varit alldeles för hög för flera av dem. Men vi ser även ett minskat antal barn framöver vilket gör att behovet av två högstadier inte finns. Genom att samla samma årskurser på de olika skolorna kan lärarna dra nytta varandra genom att dela erfarenheter, kunskap och utveckla lärandet tillsammans. Vi har möjlighet att nyttja våra resurser på ett bättre sätt vilket i sin tur skapar en bättre skola för eleverna, berättar Annika.

Ska bjudas in till föräldramöten för berörda

Mer information om omorganisationen kommer skickas ut under hösten 2023 till vårdnadshavare och elever på samtliga skolor. Föräldrar till de barn som direkt berörs och behöver byta skola kommer bli inbjudna till föräldramöten där vi ger mer konkret information om vad det innebär för eleverna. Där kan man lyfta eventuella funderingar som dyker upp.

Har du några frågor kan du ta kontakt med rektor för respektive skola.

Dessa skolor kommer påverkas av omorganisationen

 • Parkskolan högstadium som idag ligger på Naturbruksskolan kommer flyttas till Hasslarödsskolan
 • Hasslarödsskolans lågstadium flyttas till Klockarskogsskolan
 • Klockarskogsskolan får därmed ett större elevantal
 • Parkskolan förblir ett låg- och mellanstadium med årskurserna F-6
 • Anpassad grund- och gymnasieskola blir en egen enhet med en gemensam rektor.
 • Örkenedskolan, Killebergsskolan och Ekbackeskolan blir kvar som de är.
 • Killebergsskolan får en ny rektor.
En illustrationsbild av skolorna som finns uppradade i texten
Bild tagen från Osbysjön på Parkskolan
En illustrationsbild av skolorna som finns uppradade i texten