Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Forskningsstudie för hållbar arbetsmiljö på Rönnebacken

Att ha en god arbetsmiljö är viktigt för att trivas på sitt jobb men det är också viktigt ur hållbarhets- och säkerhetssynpunkt. På Rönnebacken arbetar Lena Nilsson och Marie Eriksson aktivt för att personalen ska må bra fysiskt hela arbetslivet. Just nu är de med i en forskningsstudie om säkra personförflyttningar under ett år.

-Det började med att jag var med på en inspirationsdag med forskare och personer som arbetar med frågor kring arbetsmiljö. En kvinnlig forskare letade efter deltagare till ett projekt som forskar om säkra personförflyttningar. Då tänkte jag att det här ska vi söka till, säger Lena Nilsson som är enhetschef på Rönnebacken i Osby kommun.

När vårdpersonal ska hjälpa en vårdtagare att byta position, sätta sig upp i en säng eller förflytta sig till badrummet till exempel så kallas det för personförflyttningar. Det kan göras med eller utan hjälp av utrustning, med en eller två vårdpersonal eller genom att vårdtagaren förflyttar sig själv.

Varför vill ni delta i en forskningsstudie?

-Det forskas väldigt lite kring kvinnliga yrken där man har tung, fysisk belastning. Och det är tyvärr svårt att få pengar till sådana forskningsprojekt. Jag tänker att vi måste för personalens skull. Man ska hålla ett helt arbetsliv idag, säger Lena.

Skador vid personförflyttningar av vårdtagare är en vanlig orsak till smärta och sjukskrivning bland vårdpersonal. Skadorna uppstår till exempel vid lyft, brist på hjälpmedel eller vid stressade situationer. Riskfylld belastning som vid personförflyttningar kan påverka personalen både på kort och lång sikt.

-Det jag kan göra är att hela tiden påminna om riskerna och att vi ska tänka på hur vi kan göra det bättre. Vi är många som har varit där när man var yngre och tänkte att det inte är några problem men sedan efter tio år har man fått ont i nacke och rygg, säger Lena.

Vad innebär det för er att ni är med i forskningsstudien?

-De som deltar i studien är uppdelade i två grupper och vi på Rönnebacken har bland annat fått i uppgift att titta på våra skyddsronder, riskbedömningar och vilka blanketter som vi har tillgång till. Vi har till exempel upptäckt att vi behöver uppdatera med ergonomi på rutinen som vi går igenom när en ny vårdtagare flyttar in

-Projektet pågår under ett år och vi träffas var annan vecka för att göra avstämning och utvärdera arbetet. På Rönnebacken är även sjukgymnast och arbetsterapeut med i vår grupp som utvärderar våra rutiner till forskningsprojektet., säger Marie Eriksson som är skyddsombud på Rönnebacken.

Enligt forskarna går det att minimera risken för skador genom att arbeta systematiskt med riskbedömning, rutiner och metodik i organisationen.

Mer om forskningsstudien

Målet med studien är att skapa mer säkerhet vid personförflyttningar så att ingen skadar sig. Det handlar om att förebygga skador för vårdpersonal och säkerhet för vårdtagaren. Forskningsprojektet ger möjlighet att stärka arbetsmiljön, öka lärandet i verksamheten och ligga i framkant när det gäller kunskap om personförflyttningar.