Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Lotte Melin är ny ordförande för kommunstyrelsen

Måndagen den 28 augusti valde kommunfullmäktige Lotte Melin (C) till ny ordförande för kommunstyrelsen.

Lotte Melin (C) valdes till kommunstyrelsens ordförande på måndagen den 28 augusti och påbörjar sitt uppdrag direkt. Det betyder att Daniel Landin (S) samtidigt går tillbaka till sitt uppdrag som vice ordförande i kommunstyrelsen från och med tisdag 29 augusti.

- Jag tackar alla för förtroendet. Det känns spännande med ett nytt uppdrag och jag ser det som ett lagarbete att vi alla tillsammans gör vårt bästa för Osby kommun, säger Lotte Melin.

Till ny ordförande i samhällsbyggnadsnämnden valdes Magnus Augustsson (C).

Hur fungerar kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar Osby kommun och har enligt kommunallagen ansvar att följa upp att verksamheten i de olika nämnderna sköts effektivt, ekonomiskt och enligt lagen. Kommunstyrelsen har det generella ansvaret att se till att kommunfullmäktiges beslut utförs och att kommunen följer kommunfullmäktiges beslutade styrdokument.

I Osby kommun består kommunstyrelsen av 13 ledamöter och 13 ersättare valda av kommunfullmäktige.

Bild