Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förslag att förändra grundskolan i Killeberg

Grundskolan i Killeberg har idag elever i årskurs F-6. Under onsdagens sammanträde i kommunstyrelsen har det förts vidare diskussion kring Killebergsskolans framtid. Ett förslag finns nu att göra om skolan till ett lågstadium med elever i endast årskurs F-3 från och med läsåret 2026/2027. Det innebär i så fall att elever i årskurs 4-6 kommer få sin undervisning på Hasslarödsskolan i Osby. Förslaget kommer behandlas i kommunstyrelsen den 4 oktober, om det går vidare kommer det tas upp till beslut i kommunfullmäktige.

Möjlighet att flytta in i förskolans lokaler

Just nu byggs det en ny förskola i Killeberg som beräknas vara klar i början av 2024. Det har tidigare funnits planer på att även bygga en ny skola och idrottshall i Killberg men med anledning av den strama investeringsbudgeten är det inte längre möjligt. Det kan finnas möjlighet att göra en tillbyggnad på förskolan för att integrera ett lågstadium med den nya förskolan. På det sättet går det att erbjuda nya skollokaler för eleverna. Planen har hela tiden varit att skoleleverna skulle äta i matsalen i förskolans byggnad.

Öppet möte om Killebergsskolan

Innan förslaget behandlas i kommunstyrelsen bjuder vi in till ett öppet möte där du får chans att ställa frågor och lyfta funderingar. Medverkar på mötet gör kommunstyrelsens ordförande Lotte Melin (C), vice ordförande Daniel Landin (S) och representanter för barn- och utbildningsförvaltningen.

När? Onsdagen den 20 september klockan 19.00 – 20.00

Plats: Hemgården i Killeberg

Ett minskat elevantal och bristande kvalitet i nuvarande lokaler

Under året har barn- och utbildningsförvaltningen haft i uppdrag att se över skolorganisationen i Osby kommun. Den 28 juni 2023 beslutades en ny organisationsförändring för grundskolorna i Osby tätort inför läsåret 2024/2025. Efter det har förvaltningen fått i uppdrag att se över organisationen i Killbergsskolan.

Bakgrund till uppdraget att är barn- och elevantalet i kommunen minskar vilket medför ett överskott av utbildningsplatser samtidigt som de nuvarande lokalerna är i dåligt skick.

Vad händer nu?

  • Öppet möte om Killbergsskolan den 20 september
  • Förslaget till organisationsförändring i Killebergsskolan kommer att behandlas av kommunstyrelsens den 4 oktober 2023
  • Om det beslutas så kommer förslaget gå vidare till slutgiltigt beslut i Kommunfullmäktige den 30 oktober 2023
  • Om förslaget beslutas kommer förändringen genomföras till läsåret 2026/2027. Lågstadiet i Killberg kommer i så fall vara i lokaler som ligger i samband med den nya förskolan. Mellanstadiet i Killeberg kommer gå på Hasslarödsskolan i Osby. Där går de även i högstadiet.
Skylt Välkommen till Killeberg