Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

IVO är nöjda med åtgärder i äldreomsorgen – avslutar granskning

Nu har beslutet från Inspektion för vård- och omsorg (IVO) kommit. Granskningen av den medicinska vården på särskilda boenden i Osby kommun avslutas utan vidare åtgärder. Osby kommun uppfyller därmed samtliga krav i IVO:s granskning.

Under våren presenterade IVO sin granskning av äldreomsorgen där Osby kommun fick godkänt på hälften av punkterna. Hälsa- och omsorgsnämnden fick därefter redogöra vilka åtgärder som har vidtagits eller hur övriga punkter planeras att åtgärdas. I slutet av augusti kom beskedet att IVO inte vidtar några fortsatta åtgärder, men kan komma att följa upp beslutet. Därmed avslutas ärendet.

- Det känns positivt att IVO är nöjda med åtgärderna som vi har redovisat. Det var områden där vi sedan tidigare hade påbörjat ett arbete inom, säger Helena Ståhl som är förvaltningschef i Hälsa- och omsorgsförvaltningen.

I sitt beslut konstaterar IVO att det delvis saknas åtgärder om delegering av läkemedel och hur läkemedelslistor hanteras på olika sätt i kommunens verksamheter.

- Vi har en rutin för hur läkemedel ska överlämnas och vilken ordinationslista som ska användas vid varje överlämnande i verksamheterna. Just nu arbetar vi med åtgärder och uppföljning utifrån den handlingsplan som har tagits fram, säger Helena.

Bild