Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Föräldraskap och kvinnostöd i fokus när projekt HERA startar upp

I höst startar projektet HERA upp på Osby kommun Kompetensa. Med hjälp av föräldrar- och kvinnogrupper kommer projektet fokusera på att ge deltagarna mer kunskap av föräldraskap i Sverige, förbättra kunskaperna i det svenska språket och ge ett utökat socialt nätverk. "- Vi har sett ett behov av denna typ av insats och ser väldigt mycket fram emot projektet", säger Jennifer Engström som är enhetschef på Kompetensa.

HERA står för helhet, etablering, relationer och aktivitet, projektet finansernas genom bidrag från Länsstyrelsen. Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för och öka nyanländas möjligheter att etablera sig i samhället. Det kommer delas upp i två delar, del ett blir föräldragrupper som startar i oktober.

- På Kompetensa har vi sett ett behov hos nyanlända av mer kunskap kring föräldraskap i Sverige, rättigheter och skyldigheter som förälder, barns rättigheter, och hur det svenska systemet fungerar kopplat till exempelvis barns skolgång eller hälsa och sjukvård, säger Jennifer.

Vill skapa en trygg och social mötesplats för kvinnor

Del två i projektet består av kvinnogrupper där man vill skapa sociala mötesplatser för nyanlända kvinnor för att hjälpa dem att bygga ett socialt nätverk. Förhoppningen är att grupperna även främjar språkinlärningen för deltagarna genom samtal.

- Många kvinnor inom gruppen nyanlända kommer från kulturer där samhället är uppbyggt kring en annan syn på jämställdhet, könsroller och familjedynamik än den vi har i Sverige. Vi ser också projektet som en möjlighet att i vårt jämställdhetsarbete stärka kvinnors position i samhället, säger Erika Hansson som är socialrådgivare och kommer arbeta i projektet.

Kvinnogrupperna kommer ha ett deltagarfokus där deltagarnas viljor och behov styr aktiviteterna, så exakt vad de kommer göra är inte bestämt än. Det kan vara allt från att besöka ett gym, utforska naturen eller gå till evenemang.

- Vi har valt att särskilt fokusera på kvinnor då vår erfarenhet är att de oftare har en längre väg att gå för att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Vi vill ge kvinnorna en röst och lyfta deras vilja och driv i våra aktiviteter, berättar Erika.

Erika, Anna, Zara, Jennifer och Aline står framför ett plank utomhus.

Erika Hansson, Anna Johansson, Zara Evasdotter, Jennifer Engström och Aline Bou Obeid kommer arbeta i projektet HERA.