Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun går in i samarbete med näringslivet och arbetsförmedlingen

Tillsammans för tillväxt och välfärd blir ledorden för vårt nya samarbete som består av representanter från Osby kommun, Osby näringsliv, Företagarna och Arbetsförmedlingen. Gruppen ska arbeta för att skapa en bättre kompetensförsörjning i kommunen som är anpassad efter den kompetens som näringslivet efterfrågar. Under tisdagen hade styrgruppen för samarbetet ett uppstartsmöte och samarbetet är nu inlett!

I Osby kommun finns bland annat grundskola, gymnasieutbildning, vuxenutbildning, möjligheter till validering och andra kompetensutvecklingsinsatser samtidigt som Arbetsförmedlingen erbjuder olika insatser genom kompletterande aktörer. Tillsammans med näringslivet vill vi löpande arbeta med att anpassa och utveckla dessa utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser till att passa vad vårt lokala näringsliv behöver.

Ett krafttag av kompetensförsörjningen 

Tillsammans för tillväxt och välfärd sammanfattar målet med det nya samarbetet. Genom att anpassa utbildningsinsatserna till näringslivets efterfrågan ger vi arbetsgivare i kommunen möjlighet att hitta den arbetskraft som behövs lokalt. På det sättet kan företagen i vår kommun växa, skapa nya jobb och i förlängningen minska arbetslösheten.

- Det är väldigt viktigt att vi får till ett välfungerade samarbete, mer kontaktytor och samsyn med näringslivet. Därför känns det nu fantastiskt att detta är igång. Att arbeta tillsammans blir nyckeln till att ytterligare kunna utveckla Osby kommuns kompetensförsörjning och näringsliv, säger Jimmy Ekborg som är näringslivsutvecklare i Osby kommun.

I samarbetet kommer det anordnas olika aktiviteter för att marknadsföra jobb och kompetensutvecklingsmöjligheterna i kommunen, både inom näringslivet och offentlig sektor. Aktiviteterna kan vara allt från jobbmässa till rekryteringsträffar och företagsbesök. Styrgruppen kommer träffas två gånger om året för att diskutera, resonera och ta beslut om det lokala kompetensförsörjningsbehovet och åtgärder som kan behövas.

Personerna från styrgruppen står inne i ett rum framför en vit vägg

Styrgruppen under sitt uppstartsmöte. Bakre raden: Pål Cederkvist, Emma Frostensson, Daniel Landin, Jimmy Ekborg, Stefan Magnusson. Främre raden: Åsa Hallén Olofsson, Sofia Nilsson, Peter Svennarp, Linda Björkholtz, Anna Olsson, Lotte Melin