Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Sjundeklassare fick lära sig spoken word, rap och hip hop

Vid två tillfällen har elever i sjunde klass fått gå i en workshop ledd av artisten Oskar "Mollgan" Schwartz där han lärt dem mer om hur en låt är uppbyggd, storytelling, uppträdande och mycket annat. "Svårt och läskigt" uttryckte eleverna i början av workshopen när de fick veta att de i slutet helst skulle läsa upp sin egenskrivna text för hela klassen. Mycket musik, rim, snack och skrivande senare vågade till slut nästan alla elever läsa upp sin text, vissa till och med genom att rappa texten.

Målet med workshopparna var att presentera en annan typ av konstform för barnen och få dem att hitta nya sätt att förmedla sin berättelse, sin röst och sitt uttryck. Efter eleverna förstått vad spoken word innebar fick de testa att hitta på rim som de sedan kunde omvandla till en text. Vad man ville skriva om fick man välja helt själv. Resultatet blev allt från texter om skolan, familj, kändisar till påhittade historier.

- Det är superkul att kunna visa de yngre denna konstform. Man såg hur de sakta men säkert började våga mer och sänka sina murar, det är häftigt att se den utvecklingen. Förhoppningsvis har man väckt en gnista hos några av dem, säger "Mollgan".

Workshopparna genomfördes klassvis för samtliga sjundeklassare i Osby kommun.

Skapande skola

Mollgans workshop är en del av satsningen Skapande Skola, ett statsbidrag som ska bidra till att konst och kultur integreras i skolan på lång sikt. Genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter ger bidraget elever i grundskolan möjlighet att fördjupa sig inom en variation av olika konst- och kulturuttryck, utveckla sitt eget skapande samt uppleva och utveckla förståelse för professionella konst- och kulturuttryck. Det är skolans huvudmän som kan söka bidraget. I Osby vill man ge elever chans att uppleva och utforska olika konstnärliga uttryck, bland annat tack vare teaterbesök, författarbesök, utflykt till Wanås och Cirkus-aktivitet för de andra årskurserna under hösten.

- Det viktigaste är att det vi gör känns meningsfullt för först och främst eleverna men även att lärarna kan känna att projekten berikar deras undervisning och de smidigt kan ”fläta in dem” i sin undervisning. Mollgans workshop kan inspirera lärare att använda spoken word i sin undervisning och ge eleverna en kanal att uttrycka sina tankar genom modern poesi och inspireras att skriva egna texter, våga använda sin röst och stå på scen, säger Malin Hörlén som är förstelärare på Hasslarödsskolan och även engagerad medlem i gruppen för Skapande skola.

Oskar står fram en tavla där han har skrivit upp en massa rim

Tavlan i klassrummet fylldes av rim som kunde användas som inspiration för eleverna.