Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Alla kan vi hjälpas åt att skapa trygghet i kommunen

Det blev sol och härligt väder på den välbesökta familjedagen. Det var många som stannade och pratade med polisen och kommunens trygghetssamordnare som var väldigt nöjda efter familjedagen med tydligt trygghetstema.

-Många kom fram och ville prata och flera lyfte att det generellt finns en känsla av trygghet i Osby kommun. Många sa också att det var bra att vi var ute och hade en medborgardialog på familjedagen. Det kändes som ett vinnande koncept att ha både QR-kod och en pappersenkät där man kunde svara på frågor om trygghet, säger Åsa Brorsson som är trygghetssamordnare i Osby kommun.

En av frågorna i enkäten var vad man själv och andra personer kan göra för att öka trygghetskänslan i kommunen.

- Flera sa att det är viktigt att vara ute mer och ta promenader, prata med ungdomar och hälsa på folk som man möter. Det var flera som också sa att man kan tänka på att prata mer om det som händer som är positivt och speciellt på sociala medier, säger Veronica Gustafsson som är kommunpolis i Osby kommun.

Alla kan hjälpa till på olika sätt

Det är viktigt med civilkurage att våga säga till, göra orosanmälan och ringa till polisen om man ser något.

- Bara ring så värderar polisen om det är något som ska anmälas eller inte. Samma sak gäller orosanmälningarna. Bara ring så finns det andra som gör en bedömning sedan om det behövs åtgärder, säger Åsa Brorsson.

På Familjedagen samlades samhällets trygghetsaktörer i kommunen. Bland annat Frivilliga resursgruppen, Familjehuset, Osbybostäder, Länsförsäkringar, Osby kommun, Polisen, polisens volontärer, räddningstjänsten och väktarbolag var på plats. Temat är aktuellt på olika sätt utifrån vad de olika aktörerna gör.

-Efter situationen som vi haft i kommunen tidigare under året kände vi att vi behövde kraftsamla kring trygghetstemat, säger Veronica Gustafsson.

Känner sig trygg i kommunen över lag

Resultatet av medborgardialogen ska nu sammanställas men redan har vissa resultat kommit fram.

- Många svarade att de känner sig trygga över lag i kommunen och det upplevs också som tryggt att polisen är synlig runt om i kommunen. Det finns vissa specifika platser i Osby och Lönsboda som pekas ut som otrygga av olika anledningar och beteende i trafiken har tagits upp av många. Resultatet tar vi med oss i vårt systematiska brottsförebyggande arbete EST, effektiv samordning för trygghet. Vi är glada och tacksamma för att så många engagerade sig och pratade med oss, säger Åsa Brorsson.

Bild