Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kom ihåg att söka årsabonnemang för företagsskylt

Vi vill påminna alla företagare som har en skylt genom Osby kommun att senast den 30 september ansöka om ett årsabonnemang för skylten.

Här kommer en vänlig påminnelse till er företagare som har en skylt genom Osby kommun att senast den 30 september ansöka om ett årsabonnemang för skylten. I årsabonnemanget ingår att Osby kommun ansvarar för underhåll och drift av skylten och skyltanordningen. Bland annat ingår tvätt, kontroll av belysning, röjning under skylten och byte av skylt vid slitage.

Som vi tidigare meddelat är det såklart helt frivilligt att ha en skylt och de företag som inte ansöker om ett abonnemang kommer att kunna hämta sin skylt nere på kommunförrådet fram till årsskiftet.

Varför ska företag betala för sin skylt?

Politikerna har bestämt nya taxor under 2023 som bland annat innebär att alla företag i Osby kommun som har en skylt behöver betala för underhåll med ett årsabonnemang. Om ditt företag redan har en skylt uppe behöver du ansöka om ett årsabonnemang genom kommunens e-tjänst senast den 30 september.

På vår hemsida hittar du den nya taxan, e-tjänsten och våra villkor och bestämmelser för skyltar. Vid obetald årsavgift eller om skylten har monterats utan tillstånd så kommer den tas ner. Här hittar du mer information - www.osby.se/foretagare

Kontakt vid frågor

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta vår Näringslivsutvecklare Jimmy Ekborg eller Projektledare Robin Carlsson.

Jimmy Ekborg – jimmy.ekborg@osby.se 0479 - 52 82 21

Robin Carlsson – robin.carlsson@osby.se 0479 – 52 82 91

 

Bild