Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Beläggningsarbeten i Osby

Under vecka 37 till 43 utför vi beläggningsarbeten på ett antal gator i Osby. Under denna tid kommer framkomligheten vid gator, gång- och cykelvägar vara begränsad. Gatorna som berörs är Trastgatan, Sparvgatan och Hallarydsvägen från väg 15 förbi Lekolar.

Arbetet är en del av det regelbundna underhållsarbetet som görs på gator som är i behov av förbättring och reparation av skador.

Frågor?

Kontakta Projektledare Robin Carlsson eller Oscar Olsson.

Robin Carlsson - Projektledare Osby kommun
robin.carlsson@osby.se
0479 - 52 82 91

Oscar Olsson - Veidekke Asfalt
oscar.olsson@veidekke.se
073 - 033 67 27

Vägarbete skylt