Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Beredskapsveckan är i full gång

Nu är beredskapsveckan i full gång. Generellt är det många hushåll i Sverige som behöver stärka sin motståndskraft och egenberedskap inför kriser och krig.

Att göra enkla övningar i olika vardagssituationer kan bidra till att det blir lättare att börja öva. Osby kommun gör också egna övningar under veckan.

Varför ska vi öva?

  • Övning är bra när man vill gå från tanke till handling.
  • Utbildning och övning är ofta avgörande för hur bra man hanterar en kris när det händer.
  • I civilsamhället finns det ett växande engagemang att vilja göra praktiska saker tillsammans med andra. Tillströmningen till frivilliga försvarsorganisationer, Scouterna och studieförbunden tyder på det.

Kommunen övar också för att hantera en kris

Verksamheterna i Osby kommun övar under beredskapsveckan på olika scenarier utifrån verksamheternas uppdrag. Om det händer något allvarligt ska kommunens verksamheter ändå kunna upprätthålla viktiga delar i vårt uppdrag. Därför övar vi också under beredskapsveckan.

Vi har också ställt ut information om hur du kan förbereda en krislåda. Utställningen finns på biblioteket i Osby och Lönsboda och på Kontaktcenter i kommunhuset. Välkommen in för att titta!

Så kan du som privatperson öva - MSB:s kampanj "Sju dagar"

Materialet för Beredskapsveckan 2023 heter "Sju dagar" och tanken är att fler privatpersoner ska ta chansen att öva hemma. Kampanjen består av både digitala och analoga delar.

Vikfoldern "Sju dagar"

MSB har en vikfolder med ett sju dagars-scenario. Vikfoldern manar till eftertanke och reflektion tillsammans med lärande och praktiskt tips.

Webbutbildningen "Sju dagar"

MSB har gjort ett webbaserat övningsverktyg "Sju dagar" där du kan utmana dig själv i att klara sju dagar utan el och prova på att förbereda sig genom att packa en krislåda. Det är ett spelliknande upplägg som väcker nyfikenhet och utmanar både de med mer kunskap och de med mindre som kan pröva på och ta ett konkret steg till en bättre beredskap.

Vad är beredskapsveckan?

Beredskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris. Den genomförs alltid vecka 39.