Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Gör en anmälan till kommunen om du ser dumpat avfall i skog och mark

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller slänga avfall i miljön. Ser du att någon har dumpat avfall i skog och mark och särskilt om det är matavfall, är det viktigt att du gör en anmälan till kommunen. Det är särskilt prioriterat nu när sjukdomen afrikansk svinpest upptäckts i Sverige. Vi kan alla att hjälpas åt att förhindra att sjukdomen sprider sig i landet.

Om du ser att någon har slängt avfall i skog och mark i kommunen är det viktigt att göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen. I första hand ska kommunen förelägga den person eller verksamhet som har utfört en olovlig dumpning, med en uppmaning att ta bort det som dumpats och återställa marken i ursprungligt skick.

Om vi inte kan koppla dumpningen till någon så blir det kommunens ansvar att plocka bort avfall som dumpats i skog och mark där allmänheten har tillträde.

Det är särskilt viktigt om det skulle vara matavfall. Då prioriterar vi att ta bort det så snabbt som möjligt med tanke på att sjukdomen afrikansk svinpest upptäckts i Västmanlands län. Vi vill uppmana alla att hjälpas åt att förhindra att sjukdomen sprider sig i Sverige.

Du kan enkelt göra en anmälan genom att skicka ett mejl till miljobygg@osby.se med en tydlig beskrivning och adressen där du hittat avfall. Gärna också med information om vad som är dumpat.

Bild