Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunstyrelsen går bara vidare med kortsiktiga åtgärder för ishallen

Under ett extrainsatt sammanträde i kommunstyrelsen måndagen den 23 oktober behandlades åtgärdsplanen för ishallen. I planen fanns förslag på både kortsiktiga och långsiktiga lösningar för att åtgärda fukt- och mögelskadorna i ishallen. Kommunstyrelsen beslutade att inte återkomma med några långsiktiga åtgärder och endast gå vidare med de kortsiktiga. Beslutet skickas nu vidare till miljö- och byggnämnden som sammanträder torsdag den 26 oktober.

På grund av de ekonomiska förutsättningar Osby kommun står inför valde kommunstyrelsen att inte gå vidare med de långsiktiga åtgärderna. De långsiktiga åtgärderna kräver stora och betydande renoveringar i bland annat betongfundament, fasad och takkonstruktion. Det innebär en hög kostnad och med de tuffa sparkrav kommunen står inför finns det inget utrymme i budgeten för dessa renoveringar.

De kortsiktiga åtgärderna är redan påbörjade och innebär bland annat att åtgärda ventilation i omklädningsrum, korta ner den totala frystiden av isen, avfuktare och att städa utrymmen i ishallen. Åtgärderna bedöms förbättra inomhusmiljön tillfälligt både avseende lukt och fukt.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsens svar på åtgärdsplanen skickas nu vidare till miljö- och byggnämnden som kommer ta ett beslut kring vad det innebär för ishallens framtid att inte genomföra långsiktiga åtgärder. Miljö- och byggnämnden sammanträder på torsdag den 26 oktober klockan 08.30-12.00. Efter det kommer beslutet som tas kommuniceras ut via Osby kommuns kanaler och direkt till berörda föreningar.

Ishallen utanför