Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skyddsombudets dag - Vad gör ett skyddsombud?

Skyddsombudet har som uppgift att bidra till att förbättra och bevara en god arbetsmiljö på en arbetsplats. Marie Eriksson är ett av flera skyddsombud i Osby kommun och brinner för att man ska trivas på sitt jobb.

Skyddsombudet håller koll på arbetsmiljön inom sitt skyddsområde som kan se ut på olika sätt beroende på arbetsplats. Skyddsområdet kan till exempel vara en avdelning på ett vård- och omsorgsboende. Marie Eriksson är ett av flera skyddsombud i Osby kommun.

-Jag älskar att vara skyddsombud. Det är omväxlande och jag brinner för att man ska trivas på sitt jobb, säger Marie.

Marie jobbar på Rönnebacken som undersköterska och har ett uppdrag som skyddsombud för arbetsplatsen. Hon bidrar till att arbetsmiljön ska bli bättre genom att, tillsammans med chefen, göra riskbedömningar, utföra åtgärder och följa upp arbetsmiljön. Det handlar till exempel om att vara med och bidra till olika insatser som är bra för medarbetarnas välmående och hälsa, och som minskar ohälsa och olycksfall.

-Jag ska bevaka så det bedrivs systematiskt arbetsmiljöarbete och slå larm vid brister. Till exempel går jag skyddsrond flera gånger per år, gör riskbedömningar och deltar vid anställningsintervjuer. Som skyddsombud har jag befogenhet att stoppa en arbetsplats om jag ser att arbetsmiljön är farlig, säger Marie.

Det är medarbetarna på arbetsplatsen som väljer sitt skyddsombud. Skyddsombudet ska representera arbetstagarna när det gäller arbetsmiljön, hålla kontakt med arbetskamraterna om hur de har det på jobbet, ta upp frågor om arbetsmiljön med närmaste chef och delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

-Jag ska kunna företräda arbetskamraterna i frågorna om arbetsmiljön. Personligen vill jag också vara en stöttepelare. Till mig kan man alltid komma om något är jobbigt på jobbet. Kanske kan jag hjälpa individen vidare i samtal med chefen eller bara lyssna, säger Marie.

Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas ett skyddsombud på alla arbetsplatser som har minst fem anställda, men även på mindre arbetsplatser än så om det finns risker i arbetsmiljön. Vet du vem som är skyddsombud där du jobbar?

Prata med din närmsta chef eller ditt fackförbund om du har frågor eller är intresserad av att bli skyddsombud.

Bild

På bilden står Lena Nilsson och Marie Eriksson som jobbar tillsammans för en god arbetsmiljö på Rönnebacken.