Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Detta betyder det vita skummet vid våra vattendrag

Det har den senaste tiden noterats en ökad mängd vitt skum på vattenytan vid flera platser i kommunen, bland annat Drivån. Miljö- och byggförvaltningen har därför varit ute och gjort inspektioner och tagit vattenprov. Utifrån analysresultat samt färg och lukt på skummet har bedömning gjorts att skummet har uppstått genom naturliga processer. Skummet är inte heller farligt.

Varför bildas skummet?

Mängden skum på ytan beror sannolikt på markanvändning och väderlek. Enligt forskning kan skogsavverkningar, jordbearbetning och kraftig lövfällning tillsammans med riklig nederbörd skapa högre koncentrationer av humusämnen och organiskt material. Vid syretillförsel och nedbrytning av dessa frigörs olika fettsyror och proteinbindningar vilket orsakar skumbildning. Den ökade mängden skum i vattendragen kan alltså förklaras med naturliga variationer och markanvändning.

Kommer det försvinna?

Skummet är inte farligt och kan försvinna. Hur mycket skum det är kan variera med årstiderna, vädret och markanvändningen. Ibland försvinner det helt men ibland kommer det tillbaka igen på våren.

Kontakt

  • Miljö & Bygg
    miljobygg@osby.se
    0479- 52 80 00
    miljobygg@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

vatten i rörelse