Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Digitala verktyg inom förskolan

Vi lever i en värld fylld av digitala hjälpmedel och teknik. I Osby kommun vill vi ge barn i förskolan möjlighet att prova och börja förstå hur man använder digitala verktyg som ett redskap. På det sättet hoppas vi hjälpa dem att börja förstå omvärlden bättre. Detta gör vi genom att utveckla den digitala kompetensen hos vår personal på förskolorna och använda olika digitala verktyg med barnen som till exempel en greenscreen.

Under hösten 2021 till våren 2022 gick fem medarbetare från Osby kommuns förskolor utbildningen ”Nyfiken på utveckling av digitalisering i förskolan” genom Karlstad universitet. Vid fem tillfällen fick personalen lyssna på och diskutera digitalitet - egenskapen att vara digital till skillnad från analog, livsmiljö präglad av digital teknik i förskolan och hur man kan arbeta analogt med till exempel programmering.

Efter utbildningen startades Förskolans digitala grupp upp. I gruppen träffas en eller ett par representanter från varje förskola en gång per termin för att dela kunskap med varandra. Digitalisering i förskolan är ett ganska nytt område och det tar tid att implementeras.

Varför digitala verktyg redan i förskolan?

I dagens omvärld finns det många tekniska hjälpmedel och informations-och kommunikationsteknik (IKT). Därför är det viktigt att barn får möjlighet att prova på och börja förstå hur man kan använda digitala verktyg som ett redskap för att förstå omvärlden. Pedagogerna ställer sig dock alltid frågorna:

  • Varför?
  • Hur?
  • För vem?
  • När i undervisningen ska vi använda digitala verktyg?

Så har 5-årsavdelning Bäcken på Skogsgårdens förskola arbetat med digitalisering

Greenscreen

För att förstå källkritik och att allt som man ser kanske inte är verklighet används en greenscreen och en app på Ipad. Där infogas bilder och barnen får bestämma bakgrund. Sen diskuteras det hur de ska posera framför kameran för att bilden ska passa in i bakgrundsmotivet.

Äggmikroskåp

Genom att koppla en Ipad till ett äggmikroskåp kan man på ett enkelt sätt förstora upp föremål. Under våren blev barnen nyfikna på insekter som de fångade och ville titta närmare på. Barnen började sedan undersöka allt möjligt i sin omgivning. Till exempel hur huden, hårstrået eller mönstret på väggen ser ut i förstoring.

Programmering

Programmering handlar en hel del om matematik och att förstå ordningsföljder. Om man inte gör saker i rätt ordning blir det fel i slutändan. Detta har avdelningen arbetat med både analogt och digitalt. Dels genom att sätta upp sekvenskort i hallen som visar i vilken ordning barnen ska ta på sig ytterkläder när de går ut. Barnen har också fått programmera varandra längs en bana genom att välja ut kort med pilar hur de ska ta sig i mål.

Ipad

Ipad är det verktyg som används mest. Bland annat genom att ta foto som man kan reflektera över, söka kunskap på internet och lyssnar på sagor via appen ”Polyglutt”. Det används också en spelapp med praktiska och pedagogiska produkter där kameran på iPaden hjälper till att interagera med de olika funktionerna i spelen. Barnen kan välja mellan matematik, språkövningar, kodning och tangram.

Projektor

Med projektorn får man möjlighet att visa något i större format. På morgonen spelas ibland scener upp på filmduken tillsammans med rogivande musik. Genom projektorn har man även någon form av rörelse tillsammans nästan varje dag.

Makeymakey

Detta är ett digitalt verktyg likt ett kretskort som kopplas ihop med dator eller lärplatta via en USB-kabel. Med tangenterna på datorn kan man testa olika föremål som leder ström och skapa ljud.

Barn sitter med ipad och klossar vid ett bord
Barn står framför projektor

Att använda projektor som digitalt redskap ger möjlighet att visa något i större format. Framför den har avdelningen Bäcken någon form av rörelse tillsammans nästan varje dag.