Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunens äldreomsorg får toppbetyg – 96 % är nöjda med vår hemtjänst

Resultatet från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen visar att Osby kommun får toppbetyg av sina omsorgstagare. På alla områden utan ett ligger hemtjänsten högre än genomsnittet, både i Skåne och i hela Sverige. Även äldreboendena får ett fint resultat och ligger över genomsnittet på flera områden.

Nöjda, trygga och väl bemötta

96 % av omsorgstagarna som har svarat på undersökningen är nöjda med den hemtjänst som erbjuds i Osby kommun. Genomsnittet i Skåne ligger på 83 % och i hela landet 86 %. Våra äldre känner även ett stort förtroende och blir väl bemötta av personalen, känner sig trygga att bo hemma med stöd från hemtjänsten och att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.

- Det är jättekul att våra äldre är nöjda med hemtjänsten i Osby kommun. Det enda område där vi ligger under genomsnittet är val av utförare och det kan man inte längre välja i kommunen. Hemtjänstinsatserna utförs enbart av vår personal, säger Mensur Numanspahic som är områdeschef i Osby kommun.

Undersökningen visar även att färre känner sig besvärad av ensamhet och att fler vet vart man ska vända sig med klagomål och synpunkter. Omsorgstagarna känner även att man har möjlighet att påverka tiderna när hemtjänsten kommer.

- Vi har bland annat arbetat aktivt med att våra äldre ska ha en dialog med planerarna om när man önskar att hemtjänsten ska komma. Det är ett sätt för att få omsorgstagarna att känna sig delaktiga i planeringen. Under året har vi även infört fast omsorgskontakt där en person har mer kontakt och ansvar för omsorgstagaren, säger Mensur.

Positivt men skiftande resultat på våra äldreboenden

Även våra äldre som bor på äldreboende ger positiva omdömen där 84 % svarar att de är nöjda med sitt äldreboende. Här ligger genomsnittet i Skåne på 80 % och 78 % i Sverige.

- I genomsnitt ligger vi högt på flera områden och får fina omdömen av våra omsorgstagare. Om vi tittar på svaren från varje äldreboende ser vi ett mer skiftande resultat. Vi kommer att ta fram en handlingsplan för att erbjuda en likvärdig kvalité, säger Andriette Näslund som är områdeschef i Osby kommun.

Omsorgstagarna upplever att det är lätt att få kontakt med personalen och känner sig trygga på våra äldreboenden. Maten smakar bra och upplevs som en trevlig stund, och det är trivsamt runt äldreboendena. Man känner sig inte heller lika besvärad av ensamhet och vet vart man ska vända sig med klagomål och synpunkter.

- Kul att se att trivseln runt äldreboendena har ökat. Det är något vi har arbeta med, framför allt vid Rönnebacken. Vi har även pratat, utbildat och arbetat med att få färre att inte känna sig besvärad av ensamhet, säger Andriette.

Om undersökningen

Varje år genomför Socialstyrelsen undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Enkäten skickas ut till alla som är 65 år eller äldre, som har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende . Syftet är att kartlägga de äldres uppfattning om sin äldreomsorg. Resultaten används för jämförelser och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre.