Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Systematiskt arbetsmiljöarbete ger goda resultat inom lokalvården

Tänk dig att du ska städa och moppa golvet. Lägg sedan till att du jobbar som lokalvårdare och ska moppa hela golvet i en sporthall, för hand. Det finns många saker som kan påverka arbetsmiljön för personalen inom lokalvården.

-Sporthallarna städade vi manuellt innan men en tid tillbaka köpte vi kombimaskiner som personalen kan köra och som dammsuger, moppar golvet och våttorkar samtidigt. Maskinparken är mycket bra idag och det har underlättat jättemycket, säger Emine Shala som är samordnare i Osby kommun.

Städmaskiner minskade arbetsskador

När vi gör skyddsrond i kommunen och inom lokalvården kan det ofta komma upp saker som är lätta att fixa. Det har bland annat kommit fram att det behövts nya skyddsglasögon, sättas upp en hylla och i en fastighet startar ventilationen en timme tidigare nu så att den är igång på morgonen när lokalvårdarna kommer och städar.

-Det är saker vi ganska lätt och snabbt kan åtgärda. Det är värre om någon får ont i nacken på grund av ensidiga arbetsuppgifter. Det är svårare att lösa men vi kan till exempel förebygga det genom att använda städmaskiner, säger Selma Poparic som är enhetschef i Osby kommun.

Det kan bli en del ensidiga arbetsuppgifter inom arbetet med lokalvård. Det kan leda till smärta i nacke och handleder bland annat. Därför har Osby kommun satsat på att köpa in och använda städmaskiner där det finns möjlighet.

-Vi hade en temadag då man fick testa alla städmaskiner och få utbildning. Det var roligt och också viktigt att alla fått testa maskinerna, säger Selma Poparic.

Bättre arbetsmiljö som resultat

Arbetsmiljön har blivit bättre i Osby efter att vi köpt in och använder fler kombimaskiner som dessutom kan användas varje dag eftersom de lämnar golvet torrt direkt efter städningen. Då kan maskinerna användas på förskolor och äldreboende eftersom det inte finns risk att någon halkar.

-Vi har gjort uppföljning och resultatet har blivit minskad sjukfrånvaro som relateras till arbetsskador, bättre kvalité, mindre användning av kemikalier och det sparar tid för personalen, säger Selma Poparic.

Två veckor med skyddsrond

Lokalvårdarna i Osby kommun städar på 38 olika platser i kommunens lokaler. Det tar två veckor att besöka alla områden tillsammans med huvudskyddsombudet. Gruppledarna tar mycket ansvar för att allt är på plats inför varje besök så att det blir effektiva möten.

-Vi går igenom en checklista. Alla rum där vi har städutrustning ska ha schema, ritningar och momentlistor där det står vilka ytor som ska städas. Det ska också finnas skyddsutrustning, en kemförteckning, instruktion om vad man gör om man får något i ögonen till exempel och handlingsplan vid utrymning eller hot och våld, säger Selma Poparic.

Samarbete med andra verksamheter

Lokalvård handlar just om hur vi vårdar kommunens lokaler så att de håller länge och kan användas till den verksamhet som befinner sig i lokalen. Därför finns det en checklista där det står vad de olika verksamheterna är ansvariga för.

– det var väldigt bra för då ser vi också vad dom andra gör för att lokalen ska bli bättre. Och rektorerna kan till exempel berätta om städningen på toaletterna upplevs vara bra och tillräcklig, säger Emine Shala.

Lokalvården har också som rutin att tipsa fastighetsansvarig om en lokal behöver renoveras och golvet till exempel behöver byttas.

-Det blir ett bra samarbete. Vårdas lokalen på rätt sätt så håller de längre också, säger Emine Shala.

Bild

Selma Poparic och Emine Shala.