Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ett välmående och starkt näringsliv i Osby kommun

Siffrorna talar för sig själv - näringslivet i Osby kommun har innovativa företagare och en stark tillväxt. Tillsammans med Bisnis Analys får vi fram siffror och nyckeltal som ger oss en lägesbild av vårt näringsliv. Siffrorna för 2022 visar en stark omsättning, framför allt inom handel och hotell och restaurang. ”Fantastiskt att vi fortsätter växa” säger Jimmy Ekborg som är näringslivsutvecklare i Osby kommun.

Mätningen görs för att se hur företagsinnovativa vårt näringsliv i kommunen är – alltså hur företagarna till exempel arbetar med utveckling och förädling av sina produkter.

Ju mörkare desto bättre

En illustrationskarta över Skånes kommuner med olika nyanser av grått. Osby kommun är en av åtta kommuner med den mörkaste gråa färgen

Kartan visar på innovation bland näringslivet i Skånes kommuner. Desto mörkare färg en kommun har desto bättre. Osby kommun är en av åtta kommuner som visar på starkast innovation.

Många arbetsställen, mindre konkurser och ökad omsättning

I Osby kommun finns det enligt 2022s mätning 1272 arbetsställen att gå till. Flest finns det hos företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske.

Andelen nyregistrerade företag minskar med cirka 18,2% men andelen konkurser minskar samtidigt.

Vårt näringslivs sammanställda nettovinstmarginal ligger på 6,9%. Det går att jämföra med rikssnittet som ligger på 5%. Nettomarginal är till för att kunna se hur mycket som finns kvar av varje försäljningskrona efter avdrag för rörelsekostnader inklusive finansiering. Den tar inte hänsyn till det kapital som satsats i företaget. Det är ett nyckeltal som är lätt att använda för alla företag och som ger en indikation på hur lönsamt eller effektivt företaget har varit.

Den totala ökade omsättningen visar på en ökning med 18% från 2021 till 2022. Under 2022 omsätts totalt 7 285 941 tkr.

- Positiva siffror som visar på ett välmående näringsliv. Vi använder oss av undersökningen för att se hur näringslivet mår om det finns något vi kan bidra till att stötta med från kommunens håll, säger Jimmy Ekborg.