Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kultur och fritid flyttar till samhällsbyggnadsförvaltningen

Från och med den 1 januari 2024 kommer kultur- och fritidsenheten flytta från barn- och utbildningsförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen. Musikskolan som ligger under kultur och fritid kommer inte flytta, den ska fortsätta tillhöra barn- och utbildning.

En bakgrund till förändringen är främst att de lokaler som nyttjas av kultur och fritid ägs av samhällsbyggnadsförvaltningen. Genom att flytta verksamheten under samma förvaltning underlättar det i kommunikationen mellan medarbetare, ger möjlighet till utökat samarbete samt leder till kortare beslutsvägar.

Musikskolan kommer ligga kvar under barn- och utbildningsförvaltningen. Det innebär att Musikskolan kan få en större tillhörighet med utbildningssektorn än i nuvarande organisation.

Medarbetare som berörs av förändringen har fått information.

Åmynning vid näset i solnedgång