Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

En vecka fri från våld 2023

Den 20–26 november genomförs det nationella initiativet: En vecka fri från våld, även kallat Orange week. Det är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka med syfte att uppmärksamma det viktiga förebyggande arbetet som pågår kring våld i nära relationer. Veckan kommer uppmärksammas i Osby kommun på flera olika sätt, håll utkik i våra sociala kanaler för mer information.

Osby kommun deltar i "En vecka fri från våld” för att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt öka kunskap och medvetenhet om våld. Arbetet med att förebygga våld i nära relationer pågår 365 dagar om året, under vecka 47 kommer vi uppmärksamma detta arbete lite mer.

Den 25 november är det den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor eller internationellt känt som Orange day. Orange day är dagen då FN uppmanar hela världen att manifestera och uppmärksamma våld mot kvinnor genom att sprida och använda den orangea färgen, som genom sitt ljus och optimism representerar en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Vad händer i Osby kommun under "en vecka fri från våld"?

Under veckan kommer det arrangeras olika aktiviteter, här har vi samlat en del av dem. På vår informationssida kan du kunna läsa mer om våld i nära relationer och vart du kan vända dig om du behöver stöd och hjälp.

En vecka fri från våld - informationssida

Onsdag 22 november

Öppet hus på Familjehuset. Här får du en inblick i öppenvårdsverksamheten. Medarbetare från FamiljeHuset kommer berätta om sin verksamhet och dess olika inriktningar. Det kommer också vara en tipsrunda med ett tillhörande pris och bjuds på kaffe/te och kaka.

Plats och tid: Familjehuset i Osby, Marklundavägen 8C, 283 42. Klockan 14.00-16.00.

Fredag 24 november

Tillsammans med kyrkan kommer vi stå mitt emot Kommunhuset i Osby för att berätta om vilket stöd kommunen erbjuder. Välkomna hit för en varm kopp kaffe, kaka och samtal.

Plats och tid: Västra Järnvägsgatan 31, 283 31 Osby. Klockan 10.00

Lördag 25 november

Orange day, ta på dig något orange idag för att visa ditt stöd för avskaffandet av våld mot kvinnor!

Hela veckan

  • Under veckan kommer vi bland annat ha en informationskampanj i våra sociala medier kring våld i nära relation.
  • På våra fritidsgårdar kommer våld i nära relationer vara ett tema under hela veckan. Personalen kommer visa informationsfilmer och ha andra aktiviteter med ungdomarna.
  • Vi kommer inför veckan måla en bänk orange för att sprida den orangea färgen. Bänken ska stå på torget i Osby.
  • Det kommer innan, under och efter veckan informeras och utbildas personal i kommunens verksamheter genom bland annat föreläsningar och diskussionsfrågor i personalgrupper. Vi kommer även vara ute på SFI, Kompetensa och anhöriggrupp inom äldreomsorgen.
  • I kommunens Kontaktcenter ska det finnas informationsmaterial att läsa för dig som vill veta mer.

Läs mer om kommunens våldsförebyggande arbete

Osby kommun har sedan 2021 en kommunövergripande handlingsplan för förebyggande arbete kring våld i nära relationer. Den finns till för att säkerställa att det förebyggande arbete som behövs genomförs. Den innebär bland annat att medarbetare inom Osby kommun får kontinuerlig utbildning i “Våld i nära relationer” för att öka medvetenheten och därmed chansen att upptäcka våld i tidigt skede. Särskilt viktigt är det att utveckla våldsförebyggande insatser på varje enhet. Alla anställda i kommunen har därmed ansvar att ta fram rutiner och planera aktiviteter som gör att vi gemensamt kan förebygga våld framöver.