Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Genomlysning av kostverksamheten

Under nästa år kommer det göras en genomlysning av kostverksamheten i Osby kommun. Detta görs för att få en helhetsbild av verksamheten. Målet med genomlysningen är att kunna ta fram en långsiktig plan som säkrar en stabil och kostnadseffektiv kostverksamhet. Genomlysningen är planerad att starta i början av nästa år och pågå under första kvartalet av 2024.

Osby kommuns kostverksamhet ligger under samhällsbyggnadsförvaltningen. Det finns i nuläget totalt 13 tillagningskök som lagar måltider till kommunens äldreboende, hemtjänst, skolor och förskolor.

Varför ska detta göras?

I kommunen har vi en omfattande matdistribution där personal från hemtjänsten sköter utdelningen av mat till äldre, övrig distribution sköts av våra vaktmästare. Vi har många tillagningskök och en blandning av gamla och nya kök.

Med en så pass stor verksamhet krävs en genomlysning för att se till att den är hållbar. Vi vill ha en kostverksamhet som kännetecknas av hög effektivitet, kvalitet och miljömedvetenhet. Då behöver man ställa sig frågor som: Är verksamheten anpassad till produktionen? Har Osby kommun kapacitet och rätt dimensionerade kök för att möta behov i skola, förskola och äldreomsorg? Finns alternativa lösningar till distribution/transporter?

Hur går det till och vad innebär det?

Under genomlysningen kommer samtliga områden inom verksamheten att inkluderas för att kunna se om det finns potential att använda våra resurser på ett ännu bättre sätt.

Genomlysningen kommer göras av ett externt företag. Exakt hur den kommer genomföras är inte bestämt ännu. När genomlysningen är klar ska det finnas en slutrapport med en analys av nuläget, slutsatser och rekommendationer på hur vi förbättrar verksamheten inom ekonomi, effektivitet, kvalitet och miljö.

Vad händer nu?

Osby kommun kommer gå ut med en direktupphandling. Företaget som ska genomföra genomlysningen tar fram en projektplan på genomförandet. När den är klar kan vi berätta mer om vad som kommer göras. Genomlysningen är planerad att pågå under första kvartalet av 2024.

Bild