Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 27 november

Budget för 2024, ny skattesats och information om översiktsplanen - detta och mycket mer kan du höra diskuteras på måndag den 27 november när det är dags för kommunfullmäktige. Under sammanträdet finns det också möjlighet till allmänhetens frågestund. I Osby kommun kan du följa kommunfullmäktiges sammanträden på plats eller genom en webbsändning. Sammanträdet börjar 19.00, då börjar det även sändas live. Vill du hellre titta på sändningen i efterhand går det också bra.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga för allmänheten. Sammanträdet den 27 november börjar klockan 19.00 i fullmäktigesalen i Osby kommunhus. Då startar även sändningen som pågår till sammanträdets slut. Du kommer till sändningen genom att klicka på knappen nedan

Följ kommunfullmäktige

Allmähetens frågestund

Vid ett antal sammanträden i kommunfullmäktige per år kan allmänheten ställa frågor. Det kan man göra under punkten: Allmänhetens frågestund. Den finns med på dagordningen vid sammanträden när kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen och budgeten. Frågestunden bör pågå högst 30 minuter per sammanträde.

Hur gör jag om jag vill ställa en fråga på allmänhetens frågestund?

  1. Lämna in en skriftlig fråga till kommunens kansli senast klockan 12.00 samma dag som sammanträdet. Frågan ska vara kortfattad och riktad till ordförande eller vice ordförande i en kommunal nämnd eller styrelse.
  2. Frågan får inte handla om myndighetsutövning mot enskild eller vara individrelaterad.
  3. Kommunfullmäktiges ordförande avgör om frågan får ställas och bestämmer hur frågestunden ska gå till. Ordförande kallar de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att svara på frågan.
  4. Efter att frågan besvarats finns möjlighet att ställa en kort följdfråga.

Allmänhetens frågestund regleras i detalj i styrdokumentet Arbetsordning för kommunfullmäktige, 47 § som du kan läsa under styrdokument på här på hemsidan.

Tidigare webbsändningar

Vi samlar alla webbsändningar av kommunfullmäktige på hemsidan så att du ska kunna se dem när som helst. Tidigare har vi våra webbsändningar sänds via Youtube. Vi har nu ett nytt webbsändningsverktyg som kommer sända via en annan sida. Du hittar alla tidigare sändningar på vår Youtube-kanal. Följ länkarna nedan för att se de gamla eller komma till vår nya sida.

Tidigare webbsändningar

Här publiceras nya webbsändningar

Kallelser

Vill du läsa dagordningen och handlingar till ärenden som ska behandlas på sammanträdet? Följ länken nedan.

Kallelser kommunfullmäktige

Domarklubba ligger på bord