Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förslag: Osby kommun vill teckna avtal om Sydostlänken

En tågstation i Lönsboda kan bli verklighet i framtiden. Under dagens sammanträde var kommunstyrelsens arbetsutskott positiv till förslaget om att teckna ett medfinansieringsavtal med Trafikverket gällande persontrafik på Sydostlänken. Förslaget kommer tas upp i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige den 11 december.

Förslaget som presenterades under dagens sammanträde av kommunstyrelsens arbetsutskott innehöll två punkter om medfinansiering av Sydostlänken:

- Att teckna medfinansieringsavtal gällande persontrafik på Sydostlänken för objekt i Osby kommun

- Att medfinansieringen hanteras i budgetberedningen inför 2026

Avtalet innebär att Osby kommun medfinansierar bygget av en tågstation i Lönsboda och teknisk utformning för persontrafik i Sydostlänkens stråk. Med en tågstation i Lönsboda kan fler resa med kollektivtrafiken. Det bidrar även till ökade pendlingsmöjligheter, ett hållbart och miljöanpassat resande och utveckling av orten. Förutom en station i Lönsboda planeras även stationer i Olofström och Vilshult i utbyggnaden av Sydostlänken som stäcker sig mellan Älmhult och Karlshamn.

- Det kommer betyda jättemycket för Osby kommun med en station i Lönsboda. Det ger en fantastisk möjlighet där Lönsboda kopplas samman med Älmhult och södra stambanan, samt Olofström och Karlshamn som kommer gynna såväl invånare som företagare i Lönsboda, säger Lotte Melin (C) som är kommunstyrelsens ordförande.

Osby kommun har sedan tidigare förbundit sig till medfinansieringen tillsammans med Region Blekinge, Region Kronoberg, Älmhults kommun, Olofströms kommun och Karlshamns kommun. Detta gjordes i avsiktsförklaringen från 2017.

Utbyggnaden av Sydostlänken för persontrafik beräknas tidigast påbörjas under 2028. Projektet beräknas kosta 20 miljoner kronor för Osby kommun enligt prisnivån för 2021 och den huvudsakliga utbetalningen bedöms ske under åren 2028 - 2030. Övriga kostnader kan tillkomma utöver bygget av tågstationen. Detta hanteras i så fall i ett separat tilläggsavtal när utredning gjorts kring stationens placering i Lönsboda.

Bild