Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förslag om att avsluta räddningstjänstsamverkan mellan Osby och Hässleholm kommun

Hässleholm och Osby kommun är överens om att avsluta nuvarande avtalssamverkan inom räddningstjänsten. Ärendet kommer upp för beslut när kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Osby kommun sammanträder ikväll, den 11 december, och när kommunstyrelsen i Hässleholms kommun sammanträder under onsdagen.

- Vi kommer nu att hitta nya sätt att organisera vår räddningstjänst och söka andra samverkansformer. Vi har ett år på oss att hitta den bästa lösningen för Osby kommun. Att vårt samverkansavtal sägs upp ska inte innebära för några förändringar våra invånare, säger Lotte Melin (C) kommunstyrelsens ordförande i Osby kommun.

Räddningstjänsten i Osby har idag samverkansavtal med Hässleholms kommun. Detta avtal har utvärderats under november utifrån operativt samarbete, förebyggande samarbete och verksamhetsledning.

Avtalet mellan Osby kommun och Hässleholm kommun gäller till och med 31 december 2023 och löper därefter tills vidare med ett år i taget. Utvärderingen visar att det operativa och det förebyggande samarbetet har fungerat väl mellan kommunerna. Bedömningen är dock att samarbetet om gemensam verksamhetsledning inte har fungerat lika bra. Chefsresurserna har inte räckt till för att kunna hantera det förändringsarbete som det nya samarbetet inneburit. Detta gör att parterna är överens om att samverkansavtalet mellan Hässleholm och Osby bör sägas upp.

Uppsägningstiden är ett år. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Osby kommun tar ställning till förslaget om uppsägning under kvällens sammanträde.

Inom räddningstjänsterna i hela Skåne nordost har flera gemensamma projekt genomförts med gott resultat. Exempel på detta är tung räddningsresurs, nationell kemenhet och gemensamma skogsbrandsdepåer. Detta är samarbeten som gynnar alla parter och som kommer att fortsätta framöver. Alla räddningstjänster i nordöstra Skåne leds även fortsättningsvis operativt från Trygghetscentralen, en gemensam funktion som kommunerna tillsammans bemannar.

Vad händer efter beslutet?

Under våren 2024 kommer det utredas hur Osby kommuns räddningstjänst ska organiseras från den 1 januari 2025. Osby kommun kommer bland annat se över möjligheterna att bilda ett räddningsförbund eller annan form av samverkan, till exempel gemensam räddningsnämnd.

Kontakt

 • Lotte Melin (C)
  Ordförande kommunstyrelsen
  070-831 02 37
  lotte.melin@osby.se
 • Petra Gummesson
  Kommundirektör
  0479-52 82 47
  0709-31 82 47
  petra.gummesson@osby.se
 • Johan Wendt
  Räddningschef
  0451 – 26 80 21
  johan.wendt@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild