Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Tillsammans mot nikotin och tobak

I Osby kommun och nationellt har det de senaste åren skett en ökning av andelen unga som testat e-cigaretter. Enligt CAN:s (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) nationella skolundersökning 2023 ser man en fortsatt ökning bland unga som har testat e-cigaretter – framför allt bland flickor. I Osby kommun arbetar vi förebyggande för att försöka minska användningen av e-cigaretter samt övriga nikotin och tobakspreparat hos minderåriga. Vårdnadshavare är en viktig del av det förebyggande arbetet, därför arbetar vi nu med att ta fram mer informationsmaterial som stöd i det arbetet.

CAN:s (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) nationella skolundersökning 2023 visar en fortsatt ökning bland unga som har testat e-cigaretter – framför allt bland flickor. Hela 40 procent av elever i årskurs 9 säger att de har testat e-cigaretter. I gymnasiets årskurs 2 har 56 procent testat e-cigaretter.

En del av vårt förebyggande arbete är information till elever och vårdnadshavare och samarbete med polisen. Som vårdnadshavare är du en viktig del av det förebyggande arbetet, din inställning och ditt agerande är avgörande.

Här är åtta viktiga insatser du kan göra

1. Prata med ditt barn varje dag, var nyfiken och ställ frågor.

2. Bjud inte på tobak eller alkohol och köp inte ut. Håll koll på din tobak, alkohol och eventuella läkemedel.

3. Sätt tydliga gränser hemma – det kan vara bra att inkludera äldre syskon och vänner i samtalet.

4. Lär känna ditt barns kompisar och deras föräldrar.

5. Samverka med andra föräldrar och enas om gemensamma regler kring alkohol och tobak.

6. Håll dig informerad om var din tonåring är på fritiden och övrig tid

7. Hjälp din ungdom – skjutsa, hämta, håll kontakt, stanna uppe på kvällen och vänta på att ditt barn kommer hem.

8. Var extra närvarande vid större förändringar och extra vaksam på skolk och försämrade skolresultat

Gå gärna in och läs på vår sida om e-cigaretter för mer information.

E-cigaretter