Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nu skickas översiktsplanen ut på granskning

Torsdagen 21 december skickas Osby kommuns översiktsplan ut på granskning. Då får du en ny chans att lämna synpunkter och förslag på översiktsplanen, se vilka ändringar som har gjorts och vilka yttranden som skickats in under samrådsperioden. Var med och tyck till om hur Osby kommun ska utvecklas fram till 2040. Dina synpunkter är viktiga för kommunens utveckling!

Innan sommaren skickades översiktsplanen ut på samråd där vi fick in cirka 50 yttranden och kommentarer på förslaget. Dessa yttranden har vi gått igenom och därefter gjort justeringar och ändringar i översiktsplanen. En av ändringarna avser skogsområdet väster om Gamleby (område 2 i Osby) för att bevara mer skog i området. Nu tar vi nästa steg och skickar ut översiktsplanen på granskning.

Vem kan lämna synpunkter?

Under granskningstiden kan kommuninvånare, fastighetsägare, grannkommuner, myndigheter och andra berörda parter lämna in skriftliga synpunkter igen. Länsstyrelsen ger också ett skriftligt granskningsyttrande.

Synpunkter som lämnas in ska vara skriftliga och mejlas till samhällsbyggnadsförvaltningen.

E-post: samhallsbyggnad@osby.se

Granskningsperioden avslutas den 25 februari 2024.

Vad händer sen?

Efter granskningen sammanställer vi synpunkterna i ett granskningsutlåtande och genomför eventuella ändringar i översiktsplanen. Vid väsentliga ändringar efter granskningen kan planen behöva ställas ut för granskning igen. Detta säkerställer transparens och ger möjlighet till fortsatt deltagande i planprocessen.

Var hittar jag översiktsplanen?

Översiktsplanen finns alltid tillgänglig på kommunens hemsida. Du hittar den här:

Översiktplan - Osby kommun

Vill du hellre läsa den i tryckt format? Då finns ett exemplar att läsa i Kontaktcenter och på våra bibliotek.

Välkommen på granskningsmingel!

Den 30 januari bjuder vi in till granskningsmingel för att prata om översiktsplanen. Vi finns på plats i sammanträdesrum Osby klockan 16 – 19 för att svara på dina frågor. Ingen anmälan krävs. Välkommen!

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild

Foto: Daniel Daemi