Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Naturen ligger runt knuten hos Toftagården

I idylliska Visseltofta ligger förskolan Toftagården som precis bakom förskolan är omgiven av ett stort skogsområde. Här tar man med undervisningen ut och använder naturens redskap vid undervisningen. "- Vi ser utemiljön som en lärmiljö som stimulerar till utveckling. Men, det funkar bara om man planerar och använder utemiljön aktivt vilket vår fantastiska personal gör, säger Ulrika Emilsson som är rektor på förskolan."

Det blir många utflykter in i skogen för barnen på förskolan. Just nu går cirka 20 barn på Toftagården uppdelade i två grupper, Eken, där de äldre eleverna går och Björken, där de yngre barnen är.

- Vi är inte utomhus hela tiden, men vi tar med stora delar av undervisningen ut. Det man gör inomhus som till exempel matematik, teknik, språk eller sagostund, kan man lika gärna göra utomhus. Det finns så mycket att lära av naturen, barnen får en helt annan typ av ödmjukhet till naturen också. Sen tar vi såklart hänsyn till barnens ålder och väderleksförhållanden när vi planerar vad vi ska göra vart, säger Regina Henriksson och Jeanette Harju som är pedagoger på förskolan.

Här anpassar man hela tiden utbildningen utifrån barnens intresse. Temat under HT 2023 var Alfons Åberg. Då gjordes det många kopplingar till familj för att öka förståelsen hos barnen att en familj kan ha olika konstellationer. Barnen har även byggt egna kojor i skogen av granar som ramlat ner. Under vintern har den äldre elevgruppen arbetat med konstruktion där de fått bygga små modeller av helikoptrar som de fått testa och sen bygga en stor version av.

- Vi har närvarande pedagoger som både kan anpassa sin utbildning och stöttar eleverna i deras utveckling. Vi lägger mycket vikt på att se och möta varje barn, vilket underlättar då vi är en mindre förskola, berättar Ulrika.

En närhet och stark gemenskap

Personalen lyfter närheten till natur, föräldrarna och beslut som någon som sticker ut.

- Det som kännetecknar Toftagården är närheten och gemenskapen. I Visseltofta känner alla varandra, det finns ett lugn som man omges av här vilket gör att man verkligen kan andas ut när man kommer hit. Vi har god kontakt med vårdnadshavare som genom föräldraföreningen också är väldigt engagerade. Det är fantastiskt, instämmer både Regina och Jeanette.

Är du intresserad av att veta mer om Toftagårdens verksamhet kan du läsa mer här på vår hemsida eller ta kontakt med rektor Ulrika Emilsson.

Psst.. Visste du att Toftagården är ett alternativ i hela kommunens förskoleverksamhet? Barn från andra delar av kommunen är också välkomna att välja förskolan, även om man inte bor i Visseltofta.

Utsidan av förskolans byggnad

Bakom förskolans fasad skymtar skogen. Det finns även en fin utegård fylld med roliga leksaker och redskap.

Barn och pedagog sitter i en ring i skogen och pratar
Siffrorna 1-4 på en duk i skogen med kottar på

Matematik är ett av ämnena som kan bedrivas utomhus på många olika sätt.