Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Landshövdingen var på besök i Osby kommun

Under måndagseftermiddagen besökte Skånes landshövding Anneli Hulthén Osby kommun. Besöket inleddes på kommunhuset i Osby med samtal om civilt försvar och beredskap. Dagen fortsatte sedan med ett företagsbesök hos HNP Steel Service Center.

Anneli, tillsammans med kollegor från Länsstyrelsen, träffade Osby kommuns kommundirektör Petra Gummesson, kommunstyrelsens ordförande Lotte Melin (C), vice ordförande i kommunstyrelsen Daniel Landin (S) samt säkerhetschef Kim Olsen. Besöket präglades av frågan kring civilt försvar och vilka möjligheter samt utmaningar kommunen har i beredskapsarbetet.

Det samtalades om olika forum för samarbete och nätverk hos kommuner och myndigheter kring krisberedskap. Samt vad det innebär att vara en mindre kommunen med samma uppdrag som en stor kommun men med betydligt mindre resurser.

- Oavsett storlek på organisationen så är vi alla viktiga. Osby är en av pusselbitarna i ett stort pussel, berättade Kim.

Sedan begav sig sällskapet vidare till HNP Steel Service Center där det gavs en intressant presentation om företagets resa och expansion följt av en rundtur i det imponerande stålservicecentret. Här produceras cirka 150.000 ton per år.

Personal från ute framför kommunhuset

På bild: Lotte Melin (C), Anneli Hulthén, Petra Gummesson, Daniel Landin (S), Mats Kryhl, Kim Olsen och Patrik Åkesson.

Personer går utomhus intill industribyggnad