Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Insatser för en tryggare kommun

Vart känner du dig trygg och vad behöver du för att känna dig tryggare? Som en del av vårt brotts- och trygghetsarbete har vi nu infört kamerabevakning vid stationshuset i Osby. De befintliga kamerorna vid Jenvägen har också uppgraderats och skyltarna vid kamerorna har bytts ut för att bli tydligare.

Vårt lokala brottsförebyggande råd arbetar systematiskt med att ta fram lägesbilder och konkreta trygghetsskapande åtgärder. De verkar för minskad brottslighet och ökad trygghet i kommunen vilket bygger på en bred samverkan mellan lokalsamhälle, kommun och polis.

Stationsområdet sticker ut

Utifrån en kartläggning baserat på dialog under medborgarvandringar, samtal med ungdomar och brottsstatistik har stationsområdet i Osby gång på gång pekats ut som ett område där man inte känner sig lika trygg. Vi har genomfört trygghetsskapande åtgärder som att korrigera öppettider i stationshuset, ha bevakning på plats genom väktare, klippa buskage och förbättra belysningen runt omkring. Nästa steg i åtgärderna har varit att sätta in kameror vid stationshuset, både invändigt och utvändigt.

- Vi ser över vad vi mer hade kunnat göra för åtgärder för att skapa en trevligare och tryggare miljö. Till exempel att ha lite tätare tillsyn, kanske måla om eller se över utemiljön runt byggnaden ytterligare, säger Urban Erlandsson som är fastighetschef i Osby kommun.

I både lokala brottsförebyggande rådet och EST (effektiv samordning för trygghet) arbetar vi systematiskt brottsförebyggande tillsammans med bland annat Polisen. Genom myndigheten Brå har vi ansökt och fått beviljat pengar som åtgärdsstöd till att sätta in nya kameror vid stationen. I stationshuset har även fackföreningen Kommunal flyttat in, vilket gör att huset kommer bli bemannat under dagtid.