Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Elda på Valborgsmässoafton - Det här gäller

Snart är det Valborg och dags att traditionsenligt sjunga in våren framför majbrasan. Med anledning av de bestämmelserna i avfallsförordningen krävs det dispens vid offentliga tillställningar för att elda utsorterat trädgårds- och parkavfall. Detta gäller om du ska tända en majbrasa i år:

Dispens vid offentliga tillställningar under Valborg

Miljö- och byggförvaltningen utfärdar en generell dispens för de som vill elda vid en offentlig tillställning till Valborg den 30 april 2024. Dispensen gäller kl. 15.00 till 23.00 för icke kompostbart trädgårds- och parkavfall. Brasan får vara upp till 10 meter i diameter och 4 meter hög.

Vid avvikelser från dessa kriterier krävs en separat ansökan om dispens till miljö- och byggförvaltningen.

Ansökningsblankett om dispens

Sök tillstånd hos Polisen

Vid större bränningar på offentlig plats eller vid en offentlig tillställning till exempel valborgsmässoeldar ska tillstånd sökas hos polismyndigheten. I övriga fall ska anmälan göras till räddningstjänsten för att undvika onödiga larm.

Nya bestämmelser om trädgårds- och parkavfall

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om trädgårds- och parkavfall. Detta beror på införandet av EU:s avfallsdirektiv, som har lett till förändringar i avfallsförordningen.

Syftet med de nya bestämmelserna är att trädgårds- och parkavfall i första hand ska materialåtervinnas och att förbränning ska minimeras. Materialåtervinning kan exempelvis ske genom att trädgårds- och parkavfall komposteras, lämnas till återvinningscentral eller samlas in i renhållningsbolagets kärl för trädgårdsavfall.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild