Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

En dag med fokus på näringslivet

Under tisdagen släppte Svenskt Näringsliv resultatet på första delen av deras enkät kring företagsklimatet i Sveriges kommuner. Resultatet visar ett större tapp för Osby kommun som år 2023 låg på 3,66 i en skala mellan 1-6 och i år hamnar på 2,97. Samtidigt samlade Osby kommun under tisdagsmorgonen delar av näringslivet för en dialog och workshop kring en ny näringslivsstrategi.

Svenskt Näringsliv genomför varje år en undersökning som visar vart det är mest gynnsamt att starta och driva företag i Sverige. Den första delen av undersökningen presenterades under tisdagen. Det slutgiltiga resultatet av undersökningen och årets rankning presenteras i september.

Fokus på ökad förståelse och dialog

Svarsfrekvensen på enkäten bland företagarna i Osby kommun var på 60%. Frågorna från enkäten ställs alltid utifrån hur företagen upplever företagsklimatet i den kommun där de är verksamma.

Ett antal frågor sticker ut i årets enkät och får ett lägre resultat. Bland annat kommunens service och bemötande, förståelsen för företagande hos kommunens beslutsfattare samt dialogen mellan kommunen och företagen.

- Det finns ett antal faktorer som utmärker sig, en del ser vi samband med händelser som varit under året. Det är viktigt att vi kan ha ett bra samarbete med vårt näringsliv. Undersökningen är då ett bra redskap för att se vad vi bör fokusera på ännu mer och arbeta med framöver. Nu fokuserar vi framåt och kavlar upp ärmarna för att tillsammans skapa ett starkt samarbete och dialog med näringslivet, säger Lotte Melin (C) som är kommunstyrelsens ordförande.

Workshop tillsammans om en ny näringslivstrategi

Osby kommun ska under året ta fram en ny näringslivsstrategi. Strategin är ett politiskt styrdokument som ska ange tydliga prioriteringar och ligga till grund för hur kommunen använder sina resurser i näringslivsarbetet.

Representanter från näringslivet var under tisdagsmorgonen inbjuda till en workshop tillsammans med tjänstepersoner från Osby kommun samt politiker. Här diskuterade frågor som:

  • Vad behöver vi göra tillsammans för att vara en attraktiv kommun med god tillväxt och utveckling?​
  • Hur kan Osby kommun skapa goda förutsättningar för att det befintliga näringslivet ska kunna utvecklas och nya företag ska kunna etablera sig?​
  • Vad gör vi idag som fungerar bra och som vi bör fortsätta med? Vad ska vi sluta göra?​
  • Vad saknas?

- Det blev en väldigt givande förmiddag med viktiga synpunkter och tankar från deltagarna. Vi fick ut en konstruktiv dialog med inslag av kreativa idéer. Näringslivets synpunkter och input är väldigt värdefulla för oss när vi tar fram strategin, därför vill vi göra den tillsammans med dem. För det är tillsammans som vi kan skapa bättre förutsättningar för utveckling, ett starkare samarbete och öppna dialoger med regelbundna kontaktytor, säger Jimmy Ekborg som är näringslivsutvecklare i Osby kommun.

person står framför en tavla
gruppbild på alla deltagare

Under workshopen kring en ny näringslivsstrategi deltog ett antal representanter från näringslivet, tjänstepersoner från Osby kommun samt politiker.

en person står framför en tavla och personer sitter på stolar runt om i en sal.

Under workshopen gick man igenom bland annat bakgrund och syfte med en ny näringslivsstrategi.