Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Musikskolans utbud ska rikta sig mot barn och unga

Dagens kommunstyrelse beslutade en förändring i Musikskolans organisation. Musikskolans nuvarande utbud för barn- och unga kommer bibehållas samtidigt som undervisning och verksamheter för vuxna kommer avslutas. Därmed kommer Musikskolan fokusera sina resurser på barn och unga och kunna möta de besparingskrav som finns. Det dras även en tydlig linje mellan skolundervisning och föreningsliv.

Musikskolans verksamhet består av undervisning för barn- och unga, men också vuxenundervisning för Osby kommuns invånare. Under vår- och höstterminen 2024 arbetar barn- och utbildningsförvaltningen med en vision, som fastställer att Musikskolans arbete riktas mot barn och unga i grund- och gymnasieskola (åldrar 6 - 19 år). Verksamheter för vuxna ska då hänvisas till föreningar och studieförbund.

Beslutet innebär att Musikskolans organisation anpassar sig till budget och minskar ett antal tjänster. Genom att inte erbjuda vuxenaktiviteter så som individundervisning, ensembler och kör kommer Musikskolan fortsätta kunna erbjuda nuvarande utbud för barn- och unga. Men ändå hålla den budget som är bestämd.

Bild