Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vägarbete vid Skeingevägen

Under vecka 17 – 27 kommer det utföras ett vägarbete på Skeingevägen (mellan Lindgatan – Bondegatan) att få till en bättre och mer säker trafiksituation. Framkomligheten kommer vara begränsad och påverka trafiken till Hasslarödsskolan, Hasselgårdens förskola, Osby simhall och för boende längs med sträckan.

Infart till Idrottsgatan avstängd

Måndagen den 17 juni kommer infarten till Idrottsgatan vid Hasslarödsskolan stängas av fram till den 23 - 24 juni. Detta innebär att ingen trafik kommer att kunna ta sig in via infarten till Hasslarödsskolan och Osby simhall under denna period.

Under tiden hänvisar vi till intilliggande gator som Bondegatan, Lindgatan, Idrottsgatan och Ängsgatan om du ska besöka eller har ärende till Hasslarödsskolan och Osby simhall.

TA-plan avstängning infart till Idrottsgatan Pdf, 1 MB.

Del av Skeingevägen avstängd

Den 23 - 24 juni kommer del av Skeingevägen stängas av för trafik , strax efter infarten till Idrottsgatan. Omledning sker via Industrigatan och Klövervägen.

TA-plan del av Skeingevägen avstängd Pdf, 1 MB.

Omledning Skeingevägen Pdf, 1 MB.

Välj gärna en annan väg om du inte har ett ärende i området, exempelvis via Hasslarödsvägen, Industrigatan eller Klövervägen. Tack för att du visar hänsyn under tiden som arbetet pågår.

Bild