Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vernissage: Solitudes

Välkomna till Kerstin Paillards utställning!

Lördagen den 3 september kl 10:00. Osby konsthall

Kerstin Paillard är en svensk-fransk konstnär som numera bor och är verksam i Klockestrand, Västernorrland. Hon är intresserad av idéer om hur individen förhåller sig till kollektivet i en alltmer isolerad värld och i spåret av en pandemi.

Utställningen består av en mix av olika tekniker, från singulära naturupplevelser som landat som skisser på papper till objekt och installationer.

Ett återkommande motiv är träd som sträcker sina brutna och bara grenar i en dramatisk och graciös rörelse tillsammans med fåglar samt en ensam stol som metafor för människans närvaro, frånvaro, ensamhet och gemenskap.

Utställningen pågår fram till 28 oktober.

Arrangör: Osby Kultur

Tänk på att det kan komma att ske förändringar i planeringen utifrån nya besked eller rekommendationer. Kontakta arrangören för senaste informationen om det arrangemang ni planerar att besöka.

Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till oss på osbyfritid@osby.se