Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Föreläsning: Lärande och demokrati i ideella föreningar

Välkommen till föreläsning om demokratifrågor!

Onsdagen den 20 mars kl 19:00-20:00. Osby bibliotek

Ideella föreningar beskrivs ofta som skolor för demokrati. I den här föreläsningen får du
veta vilka lärprocesser som sker i föreningar och hur dessa kan förstås i relation till demokratiska färdigheter och värderingar, såväl i föreningen som på samhällsnivå. Du får också verktyg för att forma mer demokratiska föreningar.

Föreningen riktar sig till föreningsaktiva med intresse för demokratifrågor.

Arrangör: Kultur och fritid i samarbete med Folkuniversitetet.
Kontaktperson: osbyfritid@osby.se
Evenemangets längd: 1 timme