Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kulturarvspromenad 5

Kom och lär er mer om Osbys historia!

Söndagen den 12 maj kl 14:00-16:00. Start vid NEWMANS

Du går en promenad med ett inhandlat promenadhäfte i handen. I häftet beskrivs ett antal besöksmål, hus, verksamheter, historiska platser mm.

Med häftet i handen går du och eventuell medpromenerare rundan och lär er lite om Osbys historia.

Arrangör: Osby Hembygdsförening
Entré: 100 kr för promenadhäftet
Kontaktperson: Lars-Åke Ljungdahl 076-942 80 30, larsake.ljungdahl@gmail.com
Webbplatsadress: www.hembygd.se/osby
Evenemangets längd: 2 timmar
Målgrupp: Alla Osbybor