Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Medborgarvandring i Osby – för att skapa ökad trygghet

Finns det någon plats där du inte känner dig trygg i centrala Osby? Frågan ställdes under medborgarvandringen i november och flera synpunkter och förslag från fotgängarna diskuterades under promenaden.

- Det är jätteviktigt att de som bor här i Osby och cyklar på cykelvägarna kan berätta för oss vad de tycker och upplever. Det är ett bra sätt att få veta vad som behövs göras på orten, säger Åsa Brorsson som är trygghetssamordnare i kommunen.

Osby kommun samarbetar med polisen i arbetet med förebyggande åtgärder på platser som upplevs som otrygga av olika anledningar och vi hjälps åt att arbeta för att öka trygghetskänslan.

Synpunkter och lösningsförslag

Flera synpunkter som kom fram under promenaden handlade om att det behövs mer belysning på vissa platser, att buskar och träd skymmer sikten på några platser och bland annat förslag på platser där det behövs säkra moped- och cykelparkeringar inne i Osby tätort.

-Det är viktigt att använda kommunens app för felanmälan när du har en synpunkt eller ser något som har gått sönder. Även om det du har felanmält inte kan åtgärdas direkt så får vi in ett underlag där vi kan se vilka platser som upplevs som otrygga eller ofta får felanmälningar, säger Marie Persson som är enhetschef för gata och park.

Detta diskuterades också under medborgarvandringen:

  • Gång- och cykelvägen under Riksväg 15

-Där gjorde vi direkt en felanmälan för att laga lamporna som var sönder. Och sedan blev förslaget att sätta dit fler lampor för att det ska bli ljusare och kännas tryggare att gå där igen, säger Åsa Brorsson.

  • Järnvägsstationen

-Kommunen äger fastigheter i området så vi ska undersöka hur vi kan öka tryggheten med hjälp av de fastigheterna. Vi ska även undersöka en lösning med säkra moped- och cykelparkeringar i anslutning till järnvägsstationen, säger Marie Persson.

  • Vänthallen i Stationshuset i Osby

-På grund av skadegörelse på kvällstid minskar vi nu öppettiderna från den 23 januari. De nya öppettiderna är: 06.00 – 18.00, säger Åsa Brorsson.

  • Jenvägen i Osby

-Jenvägen pekades ut som otrygg för att sikten är skymd. Vägen ingår i ett långsiktigt projekt för kommunens fastigheter och där tittar vi också på trygghet så det finns planer för att förbättra miljön på jenvägen, säger Mathias Karlsson som är förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

  • Centralparken i Osby

- I Centralparken finns det större buskage och träd som gör parken mörk och ökar känslan av otrygghet. Vi ska testa att höja kronorna på rododendronbuskarna och fästa bänkarna i marken så att de inte går att flytta på. Häckarna vid bänkarna är väldigt gamla och fina så vi börjar med att testa denna lösning för att se om det blir bättre för trygghetskänslan, Marie Persson.

Alla synpunkter och förbättringsförslag har skickats till berörda enhetschefer som ansvarar för att genomföra de förändringar som är möjliga eller titta på andra lösningar.

Bild

Åsa Brorsson är trygghetssamordnare i kommunen.