Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Budgetförslag för 2024 beslutat av kommunstyrelsen

Under onsdagen klubbade kommunstyrelsen igenom ett förslag till budget för år 2024 och flerårsplan för 2025-2026. Budgeten är ett gemensamt förslag från Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det går nu vidare för beslut i kommunfullmäktige den 27 november.

Budgetförslaget från Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var det enda förslag som presenterades under sammanträdet. Moderaterna och Kristdemokraterna kommunicerade att de kommer presentera ett gemensamt budgetförslag på kommunfullmäktige. Det kommer även Sverigedemokraterna göra.

Det nya budgetförslaget kommer gemensamt från Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Förslaget innebär att man skjuter till mer pengar till nämndernas budgetramar än det som beslutades i kommunstyrelsen den 28 juni 2023. I förslaget från juni 2023 minskade nämndernas ramar med 27,5 miljoner kronor. Utifrån det nya budgetförslaget läggs dessa pengar tillbaka till nämnderna men pengarna har fördelats om.

Resultatet budgeteras till ett överskott på 3 miljoner kronor. Investeringsbudgeten uppgår till 133 miljoner kronor där det största enskilda projektet är färdigställande av det nya Blåljushuset.

Ökad skattesats

Budgetförslaget innehåller även en skatteökning på 55 öre.

- Vi befinner oss i ett tufft ekonomiskt läge och det kommer fortsätta minst till nästa år också. Men med denna budget blir det ingen orimlig budget. Vi har en ansträngd ekonomi och med budgetförslaget vi tagit fram bidrar vi med stabilitet och långsiktighet för att möta de utmaningar som finns, säger Lotte Melin (C), kommunstyrelsens ordförande.

Den kommunala skattesatsen för Osby kommun är 22,26% år 2023. Enligt förslaget till budget 2024 ska skattesatsen öka till 22,81%.

- Detta är en budget som håller ner behovet av fortsatta besparingar i förskola och grundskola, vi vill värna om de allra yngsta av våra kommuninvånare som ju faktiskt är vår framtid. Utan den skattehöjning som vi nu genomfört hade vi behövt skära ner ännu mer i välfärden och försatt oss i en ännu sämre ekonomisk situation framåt, säger Daniel Landin (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Budget 2024 fastställs i kommunfullmäktige

En slutgiltig budget kommer beslutas på kommunfullmäktige den 29 november. Då kommer även andra eventuella budgetförslag kunna tas upp.

- För oss i Socialdemokraterna har det hela vägen sedan budgetprocessen startade i våras varit viktigt att försöka landa i en bred budgetuppgörelse med tanke på de ekonomiska tiderna vi befinner oss i. Därför är jag glad att vi lyckades tillsammans med C och V landa i ett budgetförslag som en majoritet i kommunfullmäktige nu har ställt sig bakom, säger Daniel Landin (S).

Det tidigare budgetförslaget har reviderats

Den 28 juni 2023 tog Kommunstyrelsen beslut om förslag till budget 2024 och flerårsplan 2025-2026. De efterföljande månaderna förändrades flera ekonomiska förutsättningar vilket gjorde att det tidigare budgetförslaget reviderades.