Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skogsgården

Skogsgården är en nybyggd förskola som öppnade i juni 2020, den ligger i utkanten av Lönsboda - i närheten av Örkenedskolan. Förskolan består av 8 avdelningar fördelat på två våningsplan. De yngre barnen går på nedre plan och de äldre barnen går på övre plan. Det finns plats för 144 barn och öppettiderna är 06.00 - 18.30.

Bild på Skogsgårdens förskola

Utbildningen i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande där omsorg, framtidstro och lärande bildar en helhet i enlighet med läroplanen för förskolan LpFö 18. Skogsgården är en förskola som arbetar utforskande med barnen där både inomhusmiljön och gårdarna erbjuder pedagogiska miljöer som låter barnen mötas, utforska/leka och inspireras. Vi kan erbjuda goda möjligheter till lärande, lek och kreativitet.

Barnen fördelas i mindre grupper under dagen och erbjuds en bra balans mellan lärande, lek och vila.

I förskolan finns ateljéer, temarum, bibliotek och sagorum där vi kan arbeta med olika projekt kopplade till flera läroplansområden.

All mat tillagas i restaurangen som är belägen på förskolan.

Varmt välkomna till oss!

Mer information

Förskola och familjedaghem har stängt 4 dagar per läsår pga fortbildning, planering och utvärdering för personalen. Barnomsorgsavgiften reduceras inte för dessa dagar.

Förskolans studiedagar 2021/2022

20 augusti
29 oktober
10 januari
16 juni

Studiedagar för höstterminen 2022: 15 augusti och 28 oktober
Studiedagar för vårterminen 2023: 9 januari och 16 juni

När barnet har fått plats på förskolan blir vårdnadshavarna inbjudna  till ett inskolningssamtal. Där berättar vi om vår verksamhet och vi får information om barnet.

Inskolningen sker under två veckor. De första dagarna är vårdnadshavarna med i verksamheten. Barnet får uppleva inomhus- och utomhusaktiviteter samt någon måltid, inskolningen ska kännas trygg och bra för barnet och vårdnadshavarna.

Matsedlar

Lokala avvikelser kan förekomma.

Kontakt

  • Ann-Christin Nilsson
    Rektor - Skogsgården, pedagogisk omsorg Lönsboda
    0709-88 84 99
    ann-christin.nilsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Klockarskogsgården på håll

Skogsgården

Tosthultsvägen 21

283 72 Lönsboda


Telefonnummer avdelningarna:

Bäcken: 0709-88 86 45

Bäret: 0709-88 84 47

Gläntan: 0709-88 84 49

Kotten: 0709-88 84 48

Kvisten: 0709-31 80 99

Lövet: 0709-88 84 54

Stubben: 0709-88 84 50
Tuvan: 0709-88 84 56