Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Detta beslutades under Kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober

Killebergsskolan, gymnasieskolan, delårsbokslut och mycket mer stod på dagordningen under onsdagens sammanträde i Kommunstyrelsen. Här har vi sammanställt de största besluten från sammanträdet. Hela protokollet kommer du kunna läsa på hemsidan efter justering tisdag den 10 oktober.

Förslag på att grundskolan i Killeberg blir en F-3 skola

Under sammanträdet togs förslaget upp om en förändring i Killebergsskolan senast läsåret 2026/2027. Kommunstyrelsen beslutade att gå vidare med förslaget om att göra om Killebergsskolan som nu innehåller årskurser i F-6 till en skola med årskurserna F-3. Till förslaget kom ett tillägg som innebär att samhällsbyggnadsnämnden ska få i uppdrag att projektera och tillbygga den pågående byggnationen av förskolan i Killeberg så att den även rymmer en F-3 skola. Man ska även se till att förskole- och skolområdet i Killeberg fortsatt är upplagd så att en framtida byggnation av en skola med årskurs 4-6 är möjlig på området om andra beslut kring skolorganisationen i Killeberg fattas i framtiden.

Förslaget kommer tas upp till beslut i Kommunfullmäktige den 30 oktober. Du kan läsa mer om vad förslaget innebär i en tidigare nyhet vi har lagt ut.

Läs mer: Förslag att förändra grundskolan i Killeberg

Organisationsförändringar för gymnasieskolan

Efter en genomlysning av gymnasieskolan i Osby kommun har det arbetats fram ett förslag att minska antalet program och skapa en tydligare inriktning för gymnasieskolan från läsåret 2024/2025.

Förslaget innebär en minskning av programutbudet på Ekbackeskolan. Istället för de nio program som går att söka idag föreslås det att endast erbjuda två yrkesprogram (Försäljning- och serviceprogrammet, Industritekniska programmet) och fyra högskoleförberedande program (Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet). I förslaget ingår det också att samtliga inriktningar på Individuella programmet förläggs på Ekbackeskolan (IMV: programinriktat val, IMS: språkintroduktion, IMY: yrkesintroduktion, IMA: individuellt val). Samt att man avslutar kontraktet med B-innovation.

Kommunstyrelsen beslutade att gå vidare med förslaget, även det kommer tas upp för beslut i Kommunfullmäktige den 30 oktober.

Läs mer: Förslag på framtida organisation för gymnasieskolan

- Dessa båda förslag är såklart något som berör, upprör och påverkar många och det har vi full förståelse för. Det är inga roliga beslut men något vi måste göra och viktigt att vi kommer framåt med dem. Om förslagen beslutas i Kommunfullmäktige har verksamheterna god tid på sig att genomföra det på bästa möjliga sätt, säger Lotte Melin (C) som är kommunstyrelsens ordförande.