Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Beslut om förändring av Killebergsskolan

När kommunfullmäktige sammanträdde den 30 oktober behandlades förslaget att göra om Killebergsskolan. Skolan har idag årskurserna F-6, förslaget var att göra om skolan till ett lågstadium som rymmer årskurserna F-3 senast läsåret 2026/2027. Kommunfullmäktige beslutade att gå vidare med en flytt av årskurs F-3 till nya lokaler men begärde återremiss kring flytten av mellanstadiet. Återremissen begärdes för de vill ha mer information och underlag kring förändringen innan de kan ta ett beslut. Underlaget ska tas fram till senast maj 2024.

Kommunfullmäktige beslutade att gå vidare med en flytt av årskurs F-3 i Killebergsskolan senast läsåret 2025/2026. Det kommer därför göras en tillbyggnad på den nya förskolan som byggs i Killeberg så att den även kan rymma dessa elever. På det sättet får skoleleverna helt nya lokaler, i stället för de nuvarande som är i stort sett utslitna.

Förslaget innebar också en flytt av mellanstadiet i Killeberg till Hasslarödsskolan i Osby. Kommunfullmäktige efterfrågade mer underlag kring konsekvenser, bakgrund och vinst av en eventuell flytt av mellanstadiet. De begärde därför återremiss och gav kommunstyrelsen i uppdrag att besluta vilka ytterligare underlag som behövs för att kunna fatta beslut om en framtida skolorganisation för Killbergsskolan. Ärendet med nytt underlag ska komma tillbaka till kommunfullmäktige senast maj 2024. Efter det tar kommunfullmäktige ett nytt beslut.

Hur kommer flytten av årskurs F-3 att ske?

Elever, personal och vårdnadshavare kommer få löpande information kring flytten så att alla känner sig trygga med förändringen. När och hur flytten av F-3 kommer att ske ska nu planeras så det blir så bra som möjligt för elever och personal. Flytten planeras av chefer och medarbetare som tillsammans gör en bedömning av vad som är bäst för alla inblandade.

Just nu byggs det en ny förskola i Killeberg som beräknas vara klar i början av 2024. Det kommer göras en tillbyggnad på förskolan för att integrera ett lågstadium med den nya förskolan. På det sättet går det, trots den ekonomiska situation vi befinner oss i, att erbjuda nya skollokaler och matsal för eleverna.

Läs mer

Förslag att förändra grundskolan i Killeberg

Detta beslutades under Kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober

Utsidan av den nuvarande Killebergsskolan