Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förändring av gymnasieskolans organisation

Kommunfullmäktige beslutade under måndagens sammanträde att gå vidare med en organisationsförändring inom gymnasieskolan. Förslaget som togs upp på sammanträdet den 30 oktober var att minska antalet program på Ekbackeskolan, flytta samtliga inriktningar på individuella programmet till Ekbackeskolan och säga upp avtalet med B-innovation. Beslutet klubbades igenom och kommer börja gälla från och med läsåret 2024/2025.

Elever som går på de program och inriktningar som ska läggas ner kommer få gå kvar på sin utbildning. Beslutet innebär endast att programmen inte kommer gå att söka och att det inte tas in några nya elever till programmen.

Nu börjar planeringen för att få fram en hållbar organisation inom gymnasieskolan.

Bakgrund till beslutet

Efter en genomlysning av gymnasieskolan i Osby kommun togs ett förslag fram att skapa en tydligare inriktning och avskalning kring gymnasieskolan som är ekonomiskt hållbar utifrån kommunens storlek och elevantal. Förslaget har tagits upp i kommunstyrelsen den 4 oktober och gick nu vidare till kommunfullmäktige där det beslutades.

Beslutet innebär en minskning av programutbudet på Ekbackeskolan. I stället för de nio program som finns idag kommer det endast erbjudas två yrkesprogram: Försäljning- och serviceprogrammet, Industritekniska programmet samt fyra högskoleförberedande program: Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.

Samtliga inriktningar på Individuella programmet förläggs på Ekbackeskolan, IMV: programinriktat val, IMS: språkintroduktion, IMY: yrkesintroduktion, IMA: individuellt val.

Kontraktet med B-innovation avslutas.

Läs mer

Förslag på framtida organisation för gymnasieskolan

Detta beslutades under Kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober

Skylt på Ekbackeskolans fasad där det står Ekbackeskolan