Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Föräldraråd Klockarskogsskolan

Föräldrarådet är rådgivande (inte beslutande) och arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan skola och hemmet. Skolledningen leder föräldrarådet, skickar kallelser till möten, normalt två till tre tillfällen per termin, och för minnesanteckningar.

På träffarna informerar rektor om den pedagogiska verksamheten och eventuella förändringar. Föräldrar framför och diskuterar olika förslag, ställer konkreta frågor och kommer med råd till verksamheten.

Föräldrarådet består av valda föräldrar med barn i verksamheten. Valet sker i början av varje läsår och man väljs för ett läsår i taget.

Vilken uppgift har man som förälder i ett föräldraråd?

Det finns inget krav på några särskilda kunskaper för att bli vald, då föräldrarådet främst är ett informations‑ och diskussionsforum. Här räcker det med ett allmänt intresse för skolan.

Att vara med i föräldraråd innebär att man får insyn och kan vara med och påverka. Den som ingår i föräldrarådet har till uppgift att vid föräldramöten sprida och lyfta upp information samt att ta frågor med sig tillbaka till föräldrarådet.

Kontakt

  • Cecilia Hansson
    Rektor Klockarskogsskolan F-3 och Hasslarödsskolan F-3
    0479-52 82 20
    cecilia.hansson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild